1.3 Kerncijfers onderzoek

Figuur 1.3.1 Promoties per hoogleraar (Fte)

Figuur 1.3.2 Wetenschappelijke publicaties

Tabel 1.3.1 Output Tilburg University

  

2017

2018

2019

2020

2021

Academische Publicaties

In gerefereerde tijdschriften

1015

1034

1178

1234

1195

In andere tijdschriften

99

78

63

77

69

Boekhoofdstukken en bijdragen aan conferenties

 

403

432

395

378

356

Monografieën en (geredigeerde) boeken

 

82

63

74

75

67

PhD theses, intern en extern voorbereid

 

118

132

111

102

112

Totaal wetenschappelijke publicaties

 

1717

1739

1821

1866

1799

Professionele publicaties en producten

 

506

540

503

609

464

Tabel 1.3.2 Open Access (OA) publicaties

 

2017

2018

2019

2020

2021

Goud, DOAJ geclassificeerd*

16%

14%

15%

16%

21%

Goud, niet DOAJ geclassificeerd/Hybride**

17%

17%

23%

31%

37%

Groen Open Access***

7%

14%

15%

13%

11%

Geen Open Access

61%

55%

47%

40%

31%

  • * Publicaties zijn direct openbaar beschikbaar. Het tijdschrift staat in de DOAJ (www.doaj.org).
  • ** Publicaties in gesloten tijdschriften die ook direct openbaar zijn voor niet-abonnees. Het tijdschrift staat
    niet in de DOAJ.
  • *** Publicaties die door de auteur zelf openbaar zijn gemaakt door plaatsing van de auteursversie in de
    repository van de universiteit.

Ook in 2021 is het aandeel Open Access publicaties gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar (naar 69%).

Tabel 1.3.3 Voortgang van de werknemer-promovendus

Startjaar

Instroom

Gepromoveerd* in

 

vrouw

man

totaal

4 jaar of eerder

5 jaar

6 jaar of eerder

7 jaar

8 jaar of later

nog bezig

gestaakt

    

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

2009

48

31

79

23

29%

30

38%

14

18%

6

8%

4

5%

  

2

3%

2010

51

38

89

22

25%

42

47%

15

17%

5

6%

4

4%

  

1

1%

2011

30

41

71

24

34%

33

46%

5

7%

2

3%

5

7%

2

3%

  

2012

30

34

64

14

22%

24

38%

14

22%

7

11%

1

2%

1

2%

3

5%

2013

43

35

78

25

32%

31

40%

10

13%

7

9%

2

3%

2

3%

1

1%

2014

29

35

64

14

22%

21

33%

10

16%

8

13%

  

7

11%

1

2%

2015

39

26

65

14

22%

12

18%

16

25%

    

15

23%

1

2%

2016

45

34

79

7

9%

25

32%

      

33

42%

1

1%

2017

49

38

87

8

9%

        

64

74%

5

6%

  • * Vanaf 2014 is nog niet te bepalen of promovendus na 8,7,6 of 5 jaar is gepromoveerd en telt het totaal niet op tot 100%.