1.4 Kwaliteitszorg onderzoek

Het onderzoek van Tilburg University wordt elke zes jaar beoordeeld. 2021 markeert een overgangsjaar van het Standard Evaluation Protocol 2015-2021 naar het Strategy Evaluation Protocol 2021-2027. In de evaluaties wordt door een externe internationale commissie gekeken naar de onderzoekskwaliteit, toekomstperspectief van de onderzoekseenheid en de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. In dit nieuwe protocol dat is opgesteld door de UNL, KNAW en NWO ligt de focus sterker op de door de onderzoekseenheid gekozen strategie. Ter voorbereiding op dit nieuwe evaluatieprotocol, zijn er binnen Tilburg University meerdere digitale bijeenkomsten georganiseerd.

Begin 2021 is de onderzoeksvisitatie van de onderzoeksprogramma’s van TiSEM afgerond. De 24 scores die zijn uitgedeeld variëren van twee keer good tot vijf keer excellent, de rest was very good. De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat academische excellentie sterk is verankerd in de cultuur van TiSEM. De groepen verrichtten zeer goed internationaal erkend onderzoek en enkele groepen kunnen met recht wereldleider worden genoemd. Vooruitkijkend naar de toekomst beveelt de commissie aan om de focus iets meer te verschuiven van toppublicaties naar strategische verbindingen met de samenleving en het bedrijfsleven. Ze geeft aan dat TiSEM de reeds bestaande samenwerking binnen JADS en met TIAS hiervoor kan benutten. Hoewel de faculteit haar best doet om een aantrekkelijke onderzoeksomgeving te creëren, is het aantrekken en vasthouden van wetenschappers een uitdaging, met name door beperkingen in salaris. De commissie concludeert dat TiSEM en CentER Graduate School PhD-programma's van hoge kwaliteit leveren. Er is weinig drop-out en het kent een hoog rendement (73-80% in vijf jaar). Het externe promovendiprogramma is veelbelovend voor integratie bedrijfsleven en academie.