1.5 Waarde(n)vol onderzoek

Stereotypen bepalend in reacties op seksueel geweld

26 maart (new window) - Ideeën over wat ‘normaal’ is spelen een grote rol in de reacties op verhalen van slachtoffers van seksueel geweld. Mensen reageren over het algemeen negatiever wanneer de gebeurtenissen afwijken van het stereotiepe verhaal, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer een man is. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Eva Mulder, dat ze op 26 maart 2021 verdedigde aan Tilburg University. Mulder pleit voor meer aandacht voor de ‘grijze gebieden’ van seksueel geweld in het belang van de slachtoffers.

Lees meer

Opkomst constitutioneel toezicht door EU zet zelfbeschikking lidstaten onder druk

30 april (new window) - De EU houdt zich steeds nadrukkelijker bezig met de organisatie van het publieke gezag in de lidstaten, zodanig dat gesproken kan worden van de opkomst van constitutioneel toezicht door de EU. In de politieke en juridische strijd rondom de waarden van de Unie botst democratisch gelegitimeerde nationale besluitvorming op het rechtsstatelijke gezag van EU-instellingen. Dat concludeert rechtswetenschapper Maarten Stremler in het proefschrift dat hij op 30 april 2021 verdedigde aan Tilburg University.

Lees meer

Duurzame inzetbaarheid van werknemers met psychische klachten kan veel beter

28 mei (new window) - Op vrijdag 28 mei hield prof. dr. Evelien Brouwers haar oratie getiteld Psychische Gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid in Arbeid: Je Gaat Het Pas Zien Als Je Het Door Hebt aan Tilburg University. Brouwers gaat in op de vraag wat er nodig is om mensen duurzaam en vitaal aan het werk te helpen en houden, vooral wanneer er sprake is van ‘psychisch onwelbevinden’.

Lees meer

Smart speakers kunnen autonomie gebruikers in dagelijks leven aantasten

23 juni (new window) - Vanwege de steminteractie kunnen smart speakers zoals Alexa en Google Assistant grote overtuigingskracht hebben, gebruikers beïnvloeden en manipuleren en zo de autonomie over hun dagelijks leven beïnvloeden. Dat concludeert Silvia de Conca in het promotieonderzoek dat ze op 23 juni 2021 verdedigde aan Tilburg University.

Lees meer

Oecumenisch project Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging

1 juli (new window) - TST neemt deel aan de oecumenische Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging, die door ZonMW (subsidieverstrekker) ruim € 1 miljoen is toegekend. De werkplaats is gericht op het vergroten van de aandacht voor zingeving en het professionaliseren van geestelijke verzorging thuis en wordt gefinancierd met de hulp van het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging.

Lees meer

Opschuiven van het startpunt eigen risico in zorgverzekering brengt de zorgkosten omlaag

2 juli (new window) - De Nederlandse Zorgverzekeringswet kent een verplicht eigen risico waarbij mensen in 2020 de eerste € 385 van hun zorgkosten uit eigen zak moeten betalen. Het doel van het eigen risico is om verzekerden bewust te maken van de zorgkosten door deze deels bij henzelf te leggen. Aan dit eigen risico kleven nogal wat bezwaren. Minke Remmerswaal heeft in haar promotieonderzoek onderzocht wat deze nadelen zijn. Ze toont aan dat andere vormen van eigen betalingen, zoals een verschoven of procentueel eigen risico effectiever zijn. Op 2 juli verdedigde ze haar promotieonderzoek aan Tilburg University.

Lees meer

Sterke toename aantal overheidsexcuses voor mensenrechtenschendingen in afgelopen twee decennia

8 juli (new window) - Onderzoekers van Tilburg University hebben de excuses die over de hele wereld zijn aangeboden voor mensenrechtenschendingen uit het (recente) verleden in kaart gebracht en vergeleken. De uitgebreide en unieke database, toegankelijk voor wetenschap, publiek en pers, laat een sterke toename zien van het aantal excuses in de afgelopen twee decennia. Meer dan 70 landen hebben inmiddels spijt betuigd voor uiteenlopende misstanden uit het verleden. Een belangrijk deel van de meer dan 350 excuses in de database heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog; excuses voor slavernij zijn slechts mondjesmaat aangeboden.

Lees meer

Gedragsinterventies hebben positief effect op milieubewust gedrag

8 september (new window) - Kunnen gedragsinterventies milieugedrag verbeteren, niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn? Deze onderzoeksvraag is door Mirthe Boomsma positief beantwoord in haar onderzoek waarop ze op woensdag 8 september promoveerde aan Tilburg University. Haar onderzoek spitst zich toe op gedragsinterventies bij afvalscheiding en energieverbruik. Door middel van veldexperimenten heeft ze aangetoond dat wanneer je huishoudens goed informeert en een moreel appel op hen doet, dit leidt tot beter gedrag wat betreft afvalscheiding. Ook het geven van informatie over het scheidingsgedrag van hun directe omgeving heeft een positief effect. Het plaatsen van een energiedisplay dat inzicht geeft in het eigen verbruik, leidt tot energiebesparing.

Lees meer

Extraverte en gewetensvolle werknemers meeste ‘last’ van thuiswerken

12 oktober (new window) - Het langdurige thuiswerken tijdens de coronapandemie heeft bij zeer extraverte en gewetensvolle werknemers geleid tot minder productiviteit en minder werkgeluk. Bij mensen die laag scoorden op deze eigenschappen zijn hun werkprestaties in dezelfde periode juist verbeterd. Voor de vele organisaties die werken op afstand mogelijk willen blijven maken of zelfs aanmoedigen, is het van belang om met deze individuele verschillen in persoonlijkheidskenmerken rekening te houden.

Lees meer

Nieuwe Uitleg van de Grondwet overhandigd aan premier Rutte

13 oktober (new window) - Rechtswetenschappers van Tilburg University hebben op 13 oktober een bijna 1400 pagina’s tellende nieuwe Uitleg van de Grondwet overhandigd aan premier Mark Rutte. Het boekwerk is een geheel herziene editie van eerder verschenen commentaren op de grondwet vanaf 1987. De commentaren vormen een leidraad om onze Grondwet niet alleen te interpreteren, maar ook verder te ontwikkelen in wetgeving, rechtspraak en beleid.

Lees meer

Online daters: check je taal en spelling, goed taalgebruik maakt aantrekkelijk

22 oktober (new window) - Promovenda Tess van der Zanden onderzocht hoe het taalgebruik in onlinedatingprofielen van elkaar verschilt en hoe dit indrukken over de aantrekkelijkheid van de profieleigenaar beïnvloedt. Ze vergeleek daarbij 12.000 datingprofielen en bevroeg online daters voor haar empirische onderzoek waarop zij op 22 oktober promoveerde.

Lees meer

Waarom Vlaming zijn Nederlands aan Nederlander aanpast en niet andersom

2 november (new window) - Hoe gaat een wetenschapper te werk die wil weten hoe mensen hun taalgebruik aanpassen als ze samenzijn? Mensen gaan anders praten met iemand die geen Nederlands spreekt of slechthorend is, maar hoe meet je dat? Prof. Marc Swerts, tezamen met een Antwerpse collega en zijn zeer creatieve studenten, bedachten een spelmethode die uitwijst dat Vlamingen zich eerder aan Nederlanders aanpassen dan andersom. Dat bleek zowel uit analyses van woordkeuze als uitspraak. Hun onderzoek werd recent gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Communication. Een gesprek met prof. Marc Swerts over zijn studie naar talig en non-verbaal aanpassingsgedrag.

Lees meer

Vertragende wetgeving bij wapenaankopen spaart mensenlevens

22 november (new window) - Wetgeving die een ‘afkoelperiode’ afdwingt tussen de aankoop van een vuurwapen en het verkrijgen ervan reduceert het aantal impulsaankopen. Zulke wetgeving beperkt ook het aantal moorden, vooral in de huiselijke sfeer. Dit toont gedragseconoom David Schindler van Tilburg University aan op grond van een kwantitatief onderzoek in de Verenigde Staten. De publicatie over zijn werk verscheen in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Review of Economics and Statistics.

Lees meer