2.2 Positie onderwijs

Tabel 2.2.1. Rankings gebaseerd op de NSE

 
 

Positie / beoordeling 2021

Elsevier Beste Studies 2021

Bachelor Economics

1

Bachelor Fiscaal Recht

1

Master Bestuurskunde

1

Master Fiscaal Recht

1

Master Fiscale Economie

1

Master International and European Law

1

Master Rechtsgeleerdheid

1

Master Strategic Management

1

Bachelor Fiscale Economie

Zilveren medaille

Bachelor Filosofie

Bronzen medaille

Master International Business Taxation

Bronzen medaille

Master Ondernemingsrecht

Bronzen medaille

Research Master Individual Differences and Assessment

Bronzen medaille

Keuzegids Universiteiten 2022

Bachelor Fiscale Economie

1

Bachelor Global Law

1

Bachelor Bestuurskunde

1

Overall positie Tilburg University

7

Tabel 2.2.2 NSE 2021

 
  

Aantal deelnemers

6,839

Tevredenheid op een schaal van 1-5

3,88

Overall positie Tilburg University

8

Keuzegids Masters 2021 (verschenen april 2021)

Keuzegids Masters vergelijkt en beoordeelt alle masteropleidingen, die aan Nederlandse universiteiten worden gegeven. Zoals ook in de 2020 editie, bevat de editie van 2021 geen rangschikking van masteropleidingen, omdat er bij het verschijnen van de gids geen nieuwe NSE data beschikbaar waren. Dit betekent ook dat er geen nieuwe kwaliteitszegels zijn toegekend of topopleidingen benoemd. Omdat de NSE in 2021 wel weer is afgenomen, is de verwachting dat de rankings van masteropleidingen in de 2022 editie van deze Keuzegids ook weer terugkeren.

Nationale Studenten Enquête 2021

In 2021 werd de NSE weer afgenomen, nadat deze in 2020 vanwege de coronacrisis niet doorging. Er was in 2021 sprake van een compleet nieuwe methodologie (vragenlijst), waardoor er sprake is van een trendbreuk en resultaten niet zonder meer met die van eerdere jaren vergeleken kunnen worden. Bij de interpretatie van de resultaten moet verder rekening gehouden worden met het feit dat de NSE 2021 is afgenomen in een periode waarin strenge beperkende maatregelen golden in verband met de coronacrisis. Dit heeft helaas, zowel landelijk als in Tilburg, ontegenzeggelijk invloed gehad op de studenttevredenheid. De overall studenttevredenheid daalde voor Tilburg University dan ook van 4,08 in 2019 naar 3,88 in 2021, een ontwikkeling die we betreuren en serieus nemen. Daarmee scoort Tilburg University wel in lijn met het landelijke gemiddelde (3,89), dat dus ook een stuk lager lag dan in voorgaande edities. Studenten van Tilburg University oordelen positiever dan gemiddeld over het aspect toetsing en beoordeling, terwijl aansluiting op de beroepspraktijk/beroepsloopbaan duidelijk het belangrijkste aandachtspunt is.

Elsevier Beste Studies 2021 (verschenen oktober 2021)

De jaarlijkse rankings in Elsevier Beste Studies zijn in 2021 weer berekend op basis van actuele NSE gegevens. In de twee voorgaande edities werden – bij gebrek aan nieuwe NSE data – de rankings gebaseerd op NSE trendanalyses. Vanwege de veranderingen in de vragenlijst van de NSE, was Elsevier wel genoodzaakt de totaalscores ten behoeve van de rankings op een andere selectie van NSE items te baseren dan voorheen het geval was.

Twee bachelors van Tilburg University zijn in Elsevier Beste Studies 2021 beoordeeld als beste in hun vakgebied. Het betreft de Bachelor Economics en de Bachelor Fiscaal Recht. Ook zes masteropleidingen van Tilburg University behaalden een nummer 1 positie: Bestuurskunde, Fiscaal Recht, Fiscale Economie, International and European Law, Rechtsgeleerdheid en Strategic Management.

Tilburg University behaalt een zilveren medaille voor de Bachelor Fiscale Economie. Dit betekent dat deze opleiding significant beter scoort dan het sectorgemiddelde op zes of zeven van de elf NSE items, die gebruikt worden om de rankings te berekenen. Bronzen medailles zijn er voor de Bachelor Filosofie en de masteropleidingen International Business Taxation, Ondernemingsrecht en Individual Differences and Assessment (Research Master). Deze opleidingen scoren significant beter dan het sectorgemiddelde op vier of vijf van de geselecteerde elf NSE items.

Keuzegids Universiteiten 2022 (verschenen november 2021)

In de Keuzegids Universiteiten worden jaarlijks alle academische bacheloropleidingen in Nederland beoordeeld en vergeleken. Evenals voor Elsevier Beste Studies, geldt voor de Keuzegids Universiteiten 2022 dat nieuwe NSE resultaten zijn gebruikt voor de berekening van de scores, maar dat de methodologie vanwege de veranderde NSE vragenlijst afwijkt van voorgaande jaren.

Tilburg University wordt in deze Keuzegids Universiteiten iets minder beoordeeld dan in editie van 2021. Op de overall ranking bekleedt Tilburg University een 7e positie met 63 punten (was 63,5 punten in de 2021 editie). Vanwege de veranderde methodologie kunnen deze scores niet zonder meer met elkaar vergeleken worden (want gebaseerd op een andere selectie van NSE items).

In tegenstelling tot in de laatste edities van Keuzegids Universiteiten, zijn er nu geen bachelors van Tilburg University, die het predicaat ‘topopleiding’ mogen voeren. Wel worden drie bacheloropleidingen van Tilburg University als beste beoordeeld in hun vakgebied: Fiscale Economie (gedeeld), Global Law en Bestuurskunde.