2.3 Kerncijfers onderwijs

Tabel 2.3.1 Diploma's

 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Bacheloropleidingen

1677

1606

1405

1455

1492

1554

1776

2131

Masteropleidingen

2608

2693

2626

2689

2816

3233

3431

3840

Totaal initiële opleidingen

4285

4299

4031

4144

4308

4787

5207

5971

Postdoctorale opleidingen

8

8

30

70

98

101

85

93

Tabel 2.3.2 Aantal eerstejaars (eerstejaars instelling WO-I) naar fase

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Totaal

3089

3729

4161

4865

5436

6086

6450

6188

Bachelor

1841

1943

2207

2539

2892

3434

3562

3399

Pre-master

643

1120

1252

1532

1651

1721

1889

1852

Master

605

666

702

794

893

931

999

937

In 2021 is er een daling van de externe instroom t.o.v. 2020. Er is hier sprake van een coronaeffect. In 2020 was de instroom van Nederlandse studenten relatief groot, doordat er geen vwo-examens waren en minder studenten kozen voor een tussenjaar. In 2021 is dit terug te zien in een relatief lage nationale instroom. Een deel van de vwo’ers was namelijk al een jaar eerder ingestroomd in het WO (zij die anders hun examen niet hadden gehaald en zij die anders eerst een tussenjaar hadden genomen). 

Tabel 2.3.3 Aantal (buitenlandse) eerstejaars (eerstejaars instelling WO-I)

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Totaal

3089

3729

4161

4865

5436

6086

6450

6188

Buitenlandse studenten

662

812

852

1006

1210

1496

1551

1740

% buitenlandse studenten

21,4%

21,8%

20,5%

20,7%

22,3%

24,6%

24,0%

28,1%

De groei van het aantal buitenlandse eerstejaars studenten was in 2020-2021 wat lager dan in voorgaande jaren vanwege de coronacrisis. In 2021-2022 is er weer sprake van een sterkere groei.

Tabel 2.3.4 Aantal (buitenlandse) ingeschrevenen

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Totaal

12113

12399

13050

14269

15761

17378

19334

20254

Buitenlandse studenten

1315

1560

1736

2064

2507

3105

3709

4231

% buitenlandse studenten

10,9%

12,6%

13,3%

14,5%

15,9%

17,9%

19,2%

20,9%

Tabel 2.3.5 Aantal contractstudenten

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Aantal contractstudenten

144

186

115

92

92

143

123

 

Tabel 2.3.6 Percentage studenten met een positief BSA

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020*

2020-2021*

Percentage studenten met een positief BSA

81%

84%

81%

84%

82%

100%

87%

  • * Let op: De situatie is anders voor collegejaar 2019-2020 in verband met COVID-19. Voor dit jaar geldt dat studenten met voldoende punten een positief BSA hebben gekregen en alle anderen zijn aangehouden. Dit houdt in dat ze in het volgende BSA-cohort zullen worden meegenomen voor het definitieve advies.

De percentages zijn berekend door het aantal positieve BSA’s te delen door het totale aantal BSA’s. Enkel de studenten die voor het eerst ingeschreven staan bij een opleiding en de studenten die in het voorgaande jaar een uitgesteld BSA hebben gekregen, zijn hierbij meegenomen. De studenten die zich gedurende het jaar zelf uitschrijven ontvangen geen officieel BSA en zijn dus niet in de berekening opgenomen. 

Tabel 2.3.7 Eerstejaarsvoortgang bachelor (voltijd)

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020*

2020-2021*

Gemiddeld aantal behaalde studiepunten** binnen de opleiding

45

46

45

45

43

46

46

  • * Zie hierboven.
  • ** Inclusief studenten met nul studiepunten.

Het betreft het gemiddeld aantal studiepunten na 1 jaar van eerstejaars voltijd bachelorstudenten inclusief switchers (per cohort). Studiepunten van eerdere opleidingen worden niet meegerekend.