2.4 Kwaliteitszorg onderwijs en accreditatie

De Visie op Kwaliteitszorg – vastgesteld in voorbereiding op ITK in 2018 – kent de volgende uitgangspunten: Continuous Improvement, Transparancy en Cooperative Learning. Deze uitgangspunten zijn in 2021, net als in 2020, nog belangrijker omdat het onderwijs op innovatieve wijze doorgang heeft gehad met behoud van kwaliteit in verband met COVID-19. De studentenevaluaties en de student surveys laten zien dat studenten de kwaliteit van onderwijs als goed beschouwen en dat er ondanks de coronapandemie geen opvallende afwijkingen zijn van eerdere jaren.

Het zwaartepunt van de invulling van de kwaliteitszorgcyclus ligt op het niveau van de faculteiten. COVID-19 heeft het afgelopen jaar een grote invloed gehad op zowel onderwijs als tentaminering. Binnen de verschillende opleidingen was het bewaken van de kwaliteit, ongeacht de vorm waarin het onderwijs en tentamens zijn aangeboden, een belangrijke prioriteit. Daarom is aan docenten ondersteuning geboden om hun onderwijs en tentamens op alternatieve manieren aan te bieden wanneer de maatregelen vanuit de overheid hierom vroegen, en zijn de mogelijkheden om streaming en online tentaminering in te zetten uitgebreid. Monitoring, sturing en borging zijn in gezamenlijkheid vormgegeven door samenwerking op bestuurlijk niveau tussen faculteiten en het CvB, op uitvoeringsniveau tussen de verschillende ondersteunende diensten en op borgingsniveau door de examencommissies. Dit vroeg om inzet en aanpassingsvermogen op alle fronten, maar leidde helaas zeker niet in alle gevallen tot de gewenste en passende ondersteuning.

In 2021 besloot de NVAO positief op het verzoek tot behoud van accreditatie van de Research Master Social and Behavioural Sciences en de Research Master Individual Differences and Assessment (TSB). Daarnaast bezocht een beoordelingspanel de opleiding Liberal Arts and Sciences (TSHD) in verband met het bijzonder kenmerk kleinschaligheid. Ook de Joint Degree Bachelor Data Science en de Joint Degree Master Data Science and Entrepreneurship, die Tilburg University samen met TU/e aanbiedt, zijn door een panel bezocht. In alle drie de gevallen gaf het panel in eerste aanleg een positieve terugkoppeling. De universiteit is in afwachting van de definitieve besluiten van de NVAO.