3.1 Kwaliteitsafspraken bij Tilburg University

Het Herstelplan Kwaliteitsafspraken beschrijft de Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2019-2024 van Tilburg University. Dit Herstelplan wordt breed gedragen; alle relevante gremia en personen hebben inbreng gehad, onder meer Stichtingsbestuur en Universiteitsraad. 2021 was het tweede jaar van uitvoering van de Kwaliteitsafspraken. COVID-19 was in sommige gevallen van invloed op de uitvoering van de plannen. Het is Tilburg University, ondanks de lastige situatie, gelukt om de kwaliteitsmiddelen te besteden en daarover ook in gesprek te blijven met de medezeggenschap. In Tabel 3.2.1 in het volgende hoofdstuk is te zien dat we met de besteding 3% voorliggen op schema.

De kern van de onderwijsvisie van Tilburg University is dat studenten niet alleen kennis en vaardigheden aangeboden krijgen, maar dat er ook oog is voor karaktervorming. Deze visie is leidend bij verbetering van het onderwijs aan Tilburg University en vormt het kompas voor het ontwerp van opleidingen en cursussen. De Kwaliteitsafspraken zijn gebaseerd op de ambities uit het Strategisch Plan 2018-2021, ambities voor onder meer onderwijs, onderzoek en impact. Het Strategisch Plan Weaving Minds and Characters: Strategy Towards 2027 bouwt voort op deze ambities.

Tabel 3.1.1 Landelijke thema's en Kwaliteitsafspraken Tilburg University

Landelijk thema

Kwaliteitsafspraak

1. Intensiever en kleinschalig onderwijs

A. Uitbreiden wetenschappelijke staf met onderwijsaanstelling

2. Meer en betere begeleiding van studenten/3. Studiesucces*

B. Perfectioneren Program for Academic Study Success (PASS)

2. Meer en betere begeleiding van studenten/3. Studiesucces

C. Actieplan studentenwelzijn

2. Meer en betere begeleiding van studenten/3. Studiesucces

D. Introduceren learning analytics

2. Meer en betere begeleiding van studenten/3. Studiesucces

E. Verbeteren en stroomlijnen scriptiebegeleiding

4. Onderwijsdifferentiatie

F. Verder inbedden karaktervorming in het onderwijs

4. Onderwijsdifferentiatie

G. Verder inbedden arbeidsmarktoriëntatie in het onderwijs

5. Passende en goede onderwijsfaciliteiten

H. Realiseren Education Innovation Laboratorium

6. Verdere professionalisering van docenten

I. Implementeren systeem van permanente professionalisering

6. Verdere professionalisering van docenten

J. Bevorderen digitalisering in het onderwijs

  • * De Kwaliteitsafspraken die Tilburg University binnen de Thema’s 2 en 3 heeft gemaakt, dragen bij aan beide
    thema’s; daarom zijn deze twee thema’s samengevoegd.

In overleg met de medezeggenschap heeft Tilburg University ervoor gekozen om de kwaliteitsmiddelen toe te wijzen aan de faculteiten. In Tabel 3.1.2 is te zien tot welke verdeling dat leidt.

Tabel 3.1.2 Facultaire verdeling landelijke thema's totaal 2020-2024 (bedragen x € 1.000)*

 

TiSEM

TSB

TLS

TSHD

TST

TOTAAL

1. Intensiever en kleinschalig onderwijs

6.325

4.283

972

2.088

0

13.668

2. Meer en betere begeleiding van studenten/3. Studiesucces

2.492

1.680

1.134

525

91

5.922

4. Onderwijsdifferentiatie

1.528

750

1.420

869

52

4.619

5. Passende en goede onderwijsfaciliteiten

350

100

548

343

33

1.374

6. Verdere professionalisering van docenten

1.061

250

1.145

371

213

3.040

TOTAAL

11.756

7.063

5.218

4.195

389

28.621

Kwaliteitsmiddelen (vanaf 2021 prognose)

11.735

7.063

5.218

4.195

373

28.584

Verschil

21

-

-

-

16

37

  • * Herstelplan Kwaliteitsafspraken, Tilburg University, 2 april 2021 (p. 24, Tabel 11)