6.3 Kerncijfers personeel

Tabel 6.3.1 Aantal medewerkers in personen en Fte onderverdeeld naar geslacht (per 31 december)

 

2019

2020

2021

 

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Personen

1066

1288

2354

1069

1428

2497

1113

1479

2592

Fte’s

855,4

963,6

1819

859,9

1050,5

1910,4

879,3

1096,4

1975,7

Tabel 6.3.2 Personeelsbezetting in Fte (per 31 december; uitgesplitst in wetenschappelijk en ondersteunend en beheerspersoneel en in vast en tijdelijk personeel)

Jaar

WP-vast

WP-tijd

OBP-vast

OBP-tijd

Totaal

2017

398,1

612,4

594,5

89,9

1694,9

2018

414,4

661,8

595,1

103,4

1774,7

2019*

514,4

577,3

623,3

104

1819

2020

539,5

598,9

637,7

134,3

1910,4

2021

545,2

611,2

662,3

157

1975,7

  • * Vanaf 2019 worden medewerkers in de categorie Tenure Track ondergebracht bij dienstverbanden voor onbepaalde tijd.

Het aandeel tijdelijke dienstverbanden voor wetenschappelijk personeel zijn ten opzichte van 2021 harder gegroeid dan het aantal vaste aanstellingen voor wetenschappelijk personeel. Dit is een zorgelijke ontwikkeling die we tegen willen gaan. In de cao Nederlandse Universiteiten van 2021 is afgesproken om meer richting vaste aanstellingen te bewegen. Ook de omvang van de flexibele schil - van met name docenten - wordt besproken. 

Tabel 6.3.3 Ontwikkeling personeelsbestand in Fte (per 31 december) en personele lasten

 

2018

2019

2020

2021

Personeelsbestand Tilburg University (in Fte’s)

1775

1819

1910

1976

WP

1076 (60,6%)

1092 (60,0%)

1138 (59,6%)

1156 (58,5%)

OBP

699 (39,4%)

727 (40,0%)

772 (40,4%)

819 (41,5%)

Totaal personele lasten (in m€)

156

164

175

187

Tabel 6.3.4 Ontwikkeling WP (HGL, UHD, UD) in Fte (per 31 december)

 

HGL

UHD

UD

Totaal

 

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

Vrouw

 

2017

139,7

32,8

63,9

27,1

120,1

88,8

472,4

2018

140,6

38,1

65,5

28,5

135,3

110,1

518,1

2019

128,4

38,2

70,7

31,3

140

106,9

515,5

2020

118,2

37,2

77,6

33,4

147,8

123,6

537,8

2021

110,1

38,5

81,6

34,5

146,4

130,4

541,4

Figuur 6.3.1 Wetenschappelijke functies HGL, UHD en UD, in Fte naar geslacht (per 31 december)

Voor bijna alle wetenschappelijke functies geldt dat het aandeel vrouw afgelopen jaren is gegroeid. Deze ontwikkeling gaat echter nog steeds veel te langzaam; hier zijn nog grote stappen te maken voor Tilburg University.

Figuur 6.3.2 Promovendi, docenten en onderzoekers in Fte naar geslacht (per 31 december)

Bij de promovendi is ongeveer 57% vrouw. Bij de hoogleraar is ongeveer 26% vrouw. Hoe hoger op de academische ladder, hoe kleiner het aandeel vrouwen. Met het Diversity & Inclusion Action Plan worden stappen gezet om het aandeel vrouwen over de gehele breedte te bevorderen.

De ontwikkeling van tijdelijk personeel in dienst van de universiteit in verhouding tot het totale personeelsbestand (onderverdeeld naar mannen en vrouwen) wordt weergegeven in de volgende tabellen.

Tabel 6.3.5 Ontwikkeling WP in tijdelijke dienst (HGL, UHD, UD) in Fte (per 31 december)

 

HGL

UHD

  

UD

  
 

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

2017

6,2

0,8

7

2,7

1,2

3,9

66,3

49,6

115,9

2018

4,7

0,7

5,4

2

2

4

77,7

70,1

147,8

2019*

5,6

0,2

5,8

2

3

5

27

24,7

51,7

2020

3,4

0

3,4

3

3

6

30,2

25,3

55,5

2021

3,3

1

4,3

0

1,9

1,9

31,3

22,9

54,2

  • * Vanaf 2019 worden medewerkers in de categorie Tenure Track (functiegroep UD) ondergebracht bij dienstverbanden voor onbepaalde tijd en derhalve niet meegerekend bij bovenstaande cijfers.

Tabel 6.3.6 Ontwikkeling WP in tijdelijke dienst (docenten) in Fte (per 31 december)

 

Docent

  
 

Man

Vrouw

Totaal

2017

37,9

44,1

82

2018

32,5

41,5

74

2019

34,9

47,5

82,4

2020

43,3

57,9

101,2

2021

65

84,6

149,6

Binnen de functiegroep docenten zien we relatief meer tijdelijke dienstverbanden. De flexibele schil van docenten is een belangrijk aandachtspunt, ook in relatie tot de CAO. We maken afspraken met de faculteiten en de medezeggenschapsraad over de flexibele schil.

Figuur 6.3.3 Ontwikkeling leeftijdsopbouw WP in procenten in Fte (per 31 december)

Figuur 6.3.4 Ontwikkeling leeftijdsopbouw OBP in procenten in Fte (per 31 december)

Tabel 6.3.7 Ontwikkeling ziekteverzuim < 1 jaar (in percentages)

 

2017

2018

2019

2020

2021

Ziekteverzuimpercentage WP

1,6

1,7

1,9

2,2

2,6

Ziekteverzuimpercentage OBP

3,8

4,4

4,5

3,1

3,3

Ziekteverzuimpercentage totaal

2,5

2,8

3

2,6

2,9

Tabel 6.3.8 Instroom in personen onderverdeeld naar functiecategorie*

 

2017

2018

2019

2020

2021

Hoogleraar

12 (5%)

7 (3%)

6 (2%)

4 (2%)

7 (4%)

UHD

6 (1%)

2 (2%)

3 (3%)

4 (3%)

4 (3%)

UD

52 (22%)

57 (21%)

31 (12%)

52 (18%)

35 (12%)

Docent

75 (42%)

57 (33%)

67 (36%)

73 (33%)

121 (43%)

Onderzoeker

60 (46%)

59 (47%)

50 (39%)

73 (48%)

43 (34%)

PhD

90 (29%)

80 (24%)

58 (18%)

64 (20%)

44 (15%)

Overig WP

2 (66%)

3 (50%)

2 (40%)

3 (60%)

3 (60%)

Student assistent

248 (122%)

251 (136%)

305 (143%)

380 (154%)

376 (146%)

OBP

270 (32%)

135 (16%)

147 (16%)

168 (18%)

181 (18%)

TOTAAL

815 (37%)

651 (29%)

668 (28%)

821 (33%)

814 (31%)

  • * De instroomcijfers worden uitgedrukt in een percentage van het totale aantal personen in dezelfde functiecategorie op 31 december van het jaar.

Tabel 6.3.9 Uitstroom in personen onderverdeeld naar functiecategorie*

 

2017

2018

2019

2020

2021

Hoogleraar

11 ( 5%)

8 (4%)

15 (7%)

17 (9%)

20 (11%)

UHD

6 ( 6%)

6 (6%)

9 (8%)

11 (9%)

11 (9%)

UD

18 ( 8%)

17 (6%)

28 (10%)

19 (6%)

31 (10%)

Docent

49 (28%)

59 (34%)

68 (36%)

53 (24%)

61 (21%)

Onderzoeker

39 (30%)

55 (44%)

61 (43%)

61 (40%)

56 (44%)

PhD

65 (21%)

50 (15%)

69 (21%)

57 (18%)

57 (19%)

Overig WP

0 (0%)

0 (0%)

2 (50%)

2 (40%)

2 (40%)

Student assistent

198 (97%)

267 (145%)

284 (133%)

344 (139%)

366 (142%)

OBP

263 (31%)

103 (12%)

159 (18%)

120 (13%)

124 (12%)

TOTAAL

649 (29%)

565 (25%)

695 (30%)

684 (27%)

728 (28%)

  • * De uitstroomcijfers worden uitgedrukt in een percentage van het totale aantal personen in dezelfde functiecategorie op 31 december van het jaar.

Binnen enkele WP-functiegroepen zien we relatief hoge in- en uitstroomcijfers, zoals de onderzoeker en docent. Vele onderzoekers en docenten kennen een tijdelijk contract. Discussie over de flexibele schil van onderzoekers en docenten wordt gevoerd. Daarnaast wordt in het Diversity & Inclusion Action Plan aandacht gevraagd voor de in- en uitstroom van (vrouwelijk) talent, en is er groeiende aandacht voor werving en behoud van personeel.