6.7 Ondernemende denkers

Tilburg University zet zich in voor ondernemerschap en streeft ernaar om landelijk een voortrekkersrol te spelen op het gebied van social entrepreneurship. Daarom stimuleren we ondernemerschap, genereren we impact en streven we ernaar om een ondernemende geest te combineren met een kritische blik op de samenleving.

Het Entrepreneurship team is verantwoordelijk voor de implementatie van start-up ondersteuning en faciliteiten, waaronder de incubator en financiering, community building, business development en academische waardecreatie. Het team begeleidt bij kennisoverdracht en intellectueel eigendom, samenwerking in de regio met onder andere Midpoint Brabant, Station88 en Braventure, collega-onderwijsinstellingen en het versterken van het ecosysteem met andere strategische samenwerkingspartners.

In 2021 is het IQONIC ondernemerschapsprogramma verder uitgebouwd en het netwerk met studenten, wetenschappers, alumni en strategische partners uitgebreid.

Academisch ondernemerschap

Tilburg University heeft de visie om fundamenteel impact te maken op de samenleving. Met een academische omgeving van wereldklasse streven we naar het verbeteren van die samenleving. Dit is met de formalisering van het KTO onderschreven. Met het maken van verbindingen en het stimuleren van samenwerkingen, helpt en motiveert het KTO onze onderzoekers en studenten, en biedt het ondersteuning bij project- en programmaontwikkeling, teneinde bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Met uiteenlopende activiteiten op verschillende niveaus stimuleren we impact voor wetenschappers en het supporting ecosysteem, zoals valorisatieprogramma’s voor PhD-ers, het opstellen van een transparant beleid rondom kennisexploitatie of het ondersteunen van individuele wetenschappers in hun zoektocht. Het Steffie project is een uitstekend voorbeeld; dit is een wetenschappelijk gevalideerde AI-avatar in de vorm van een chatbot, die laaggeletterden helpt bij het maken van een geïnformeerde stemkeuze tijdens politieke verkiezingen. Wetenschappers Christine Liebrecht en Naomi Kamoen werken hierbij samen met de start-up Genius Voice uit de IQONIC Incubator voor de benodigde voice technologie. Het project heeft financiering ontvangen vanuit het alumni fonds en krijgt begeleiding vanuit business development en contractmanagement van het KTO.

Lees het verhaal van Genius Voice (foto links)

Tilburg University Challenge

Dit jaar vond de tweede editie van de Tilburg University Challenge plaats. Deze ondernemerschapswedstrijd is een wedstrijd voor studenten en promovendi die impact willen maken in de hedendaagse samenleving. Op 9 december 2021 vond de grote online finale plaats, waarbij totaal 2090 kijkers hun stem uitbrachten voor de audience award.

Aan deze tweede editie namen 84 teams (353 studenten) en 31 partners (70 coaches) deel.

Tabel 6.6.1 Kengetallen Tilburg University Challenge

 
  

Deelnemers

353

Teams

84

Partners

31

Coaches

70

Workshops en evenementen

18

Stemmen tijdens livestream finale

2090

Global Entrepreneurship Week

In het kader van de Global Entrepreneurship Week zijn in november diverse evenementen op het gebied van ondernemerschap voor studenten, onderzoekers en alumni georganiseerd. Meer dan 500 mensen schreven zich in. Het partnernetwerk is uitgebreid naar twaalf.

Tabel 6.6.2 Kengetallen Global Entrepreneurship Week

 
  

Deelnemers

500

Partners

12

Maandelijkse ondernemerschapsdag

In 2021 heeft het IQONIC-programma het voortouw genomen in het organiseren van een gezamenlijke maandelijkse dag in het teken van ondernemerschap, samen met alle Brabantse hoger onderwijsinstellingen. Binnen dit kader worden succesvolle Nederlandse ondernemers het hemd van het lijf gevraagd (Venture Visionairies) en kunnen start-ups vragen stellen aan experts uit het bedrijfsleven (Expert Hours). Dit initiatief zal in 2022 zeker vervolg krijgen.

Start-up ondersteuning

Er vonden 80 intakegesprekken plaats tussen startende studenten en de business developers van IQONIC. 46 intake- gesprekken hebben plaatsgevonden tussen onderzoekers en de business developers van IQONIC. Elf start-ups zijn gehuisvest in de incubator. Zes studentondernemers maakten gebruik van de Duale Carrière faciliteiten.

Tabel 6.6.3 Kengetallen Startup ondersteuning

 
  

Intake gesprekken met student & alumni ondernemers

80

Intake gesprekken met researchers & PhD’s

46

Startups in incubator

11

Startups met duale carriere

6