6.8 Betrokken alumni

In het afgelopen jaar groeide het alumninetwerk van Tilburg University verder door naar meer dan 80.000 alumni. Er werden meer dan 5900 diploma’s uitgereikt, die door coronamaatregelen weer in walk-through edities of uitgestelde ceremonies moesten worden overhandigd.

Niet alleen de diploma-uitreikingen, maar ook de alumni-activiteiten werden wederom door COVID-19 op de proef gesteld. Vele werden doorgeschoven, uiteindelijk zelfs naar 2022, sommige werden afgelast. Maar gelukkig konden we in het najaar onze community live bij elkaar brengen. Tijdens Coach Café, Psychology Café and Entrepreneur Café, brachten we een kleine 300 alumni van verschillende generaties en studenten fysiek met elkaar in contact. Helaas moest het International Career Café opnieuw online plaatsvinden. Zo werd het een mooie aanvulling op de andere online evenementen die plaatsvonden in 2021, zoals evenementen over contact, samen met de Vrienden van Cobbenhagen, de arbeidsmarkt voor jongeren in samenwerking met Studium Generale en de Serious Game van het Zero Hunger Lab voor donateurs van het universiteitsfonds. Ook werden evenementen in het buitenland georganiseerd voor alumni, in samenwerking met Nuffic Neso en de andere Nederlandse universiteiten.

De banden met de alumni werden ook via e-mail en sociale media aangehaald. Met zes alumni-nieuwsbrieven en twee edities van Tilburg University Magazine – met de thema’s New Common en Entrepreneurial Thinking – werden meer dan 50.000 alumni bereikt.

Het vrijwilligersprogramma groeide in 2021 verder door en heeft wederom kennis en generaties weten samen te brengen. Meer dan tevoren bood het programma studenten en pas afgestudeerden de kans zonder fysiek contact hun professionele carrière een boost te geven en wisten we vele alumni als vrijwilliger te betrekken binnen het onderwijs. Alumni zetten zich in als mentor, gastdocent, lid van het alumnipanel en als coach tijdens diverse evenementen.

De jaarlijkse belcampagne werd ook dit jaar vanuit huis gehouden. Studenten belden met alumni vanuit hun studentenkamer en vroegen naar ervaringen na het afstuderen en boden alumni de mogelijkheid actief betrokken te zijn bij de universiteit als vrijwilliger en/of donateur. Naast de belcampagne met het studententeam in oktober en november, heeft een student-assistent het hele jaar door alumni gebeld met de vraag of zij hun donatie aan het universiteitsfonds wilden verlengen. Met dit nieuwe onderdeel in de belcampagne bracht de campagne in totaal € 148.369 op. Hiermee resulteerde de belcampagne in een hoger donatiebedrag dan vorig jaar, maar een kleiner aantal donateurs. Naast vele kleine donaties mochten we dit jaar ook grote donaties ontvangen, waaronder € 100.000 voor interdisciplinair onderzoek naar religie en sociologie.

Helaas kon het Thank You evenement voor trouwe donateurs niet plaatsvinden, maar we konden in oktober wel de donatie van de congregatie Vrouwen van Bethanië van € 1.050.000 (gedoneerd eind 2020) feestelijk vieren bij de formele start bij de TST in Utrecht.

We sloten het jaar af met een speciale kerstactie. Voor alle donateurs en vrijwilligers hadden we linten in de kerstboom op de campus gehangen als dank voor hun bijdrage. Daarnaast konden medewerkers, studenten en alumni met een kleine, vrijblijvende donatie ook een lint in de boom laten hangen. De actie leverde € 800 op voor het Zero Hunger Lab.

Met alle activiteiten van het universiteitsfonds, waaronder Have a Seat, programma’s voor middel en grote donateurs, de belcampagne en kleinere acties, en bijdragen van o.a. Stichting Professor Cobbenhagen is dit jaar € 441.357 gedoneerd.