7.1 Duurzaamheid in 2021

Duurzaamheid was een van de hoofdthema’s van de vorige strategie van Tilburg University, die van kracht was tot en met 2021. Onderdeel daarvan is de wens om transparant te communiceren en rapporteren over vooruitgang op het vlak van duurzaamheid. Dit nieuwe hoofdstuk in het jaarverslag is daar een gevolg van.

Toch staat Tilburg University nog aan het begin van het rapporteren over duurzaamheid. Er is nog geen sprake van het structureel verzamelen van (kwantitatieve) gegevens over duurzaamheid. In aanloop naar het vormen van dit jaarverslag is uitvraag gedaan binnen de organisatie. Daaruit wordt duidelijk dat er veel activiteit is op het vlak van duurzaamheid, maar dat er niet op samenhangende wijze over wordt gerapporteerd. Ook worden verschillende definities gehanteerd, zoals de brede SDG’s, maar ook de nauwere definitie Klimaat. Tilburg University wil duurzaamheidsdoelstellingen steeds beter monitoren, in lijn met de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen in de strategie. De komende jaren willen we stappen zetten naar integrated reporting, in lijn met de snel ontwikkelende regelgeving.

Duurzaamheid is veelomvattend en komt op verschillende manieren terug: in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Daarom staan, verspreid over het jaarverslag, groene kaders. In dit hoofdstuk herhalen we de kaders nog eens.

Tilburg University wil vooroplopen bij het vinden van antwoorden op complexe, fundamentele maatschappelijke uitdagingen. De zorg voor ons klimaat is een fundamentele uitdaging die relevant is voor de toekomst van onze maatschappij, zoals omschreven in de nieuwe strategie Weaving Minds & Characters: Strategy Towards 2027. Ook in de vorige strategie (2018-2021) omschreef Tilburg University dat de universiteit zich inzet om bij te dragen aan de UN SDG’s in onderzoek en onderwijs, in het dagelijks beheer van de campus en het beheer van vermogen.

In 2021 werd bekend dat Tilburg University de grootste stijger is in de GreenMetric Ranking, waarmee de Most Sustainably Improved University award werd gewonnen. In deze ranking wordt onder andere gekeken naar de thema’s energie, afval en onderwijs en onderzoek.