7.2 Duurzaam onderzoek

Via onderzoek wil Tilburg University bijdragen aan meer inzicht in internationale, regionale en lokale duurzaamheidsproblemen en bijbehorende oplossingen. Interdisciplinariteit in onderzoek is uiterst belangrijk om bij te kunnen dragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke problemen. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen het ETZ binnen het We Care-programma. Interdisciplinair werken wordt ook gestimuleerd binnen de vier Academische Werkplaatsen/Innovation Hubs in 2021: Brede Welvaart in de Regio, Klimaat en Energietransitie, Inclusieve Arbeidsmarkt en Digital Mental Health Innovation. In de nieuwe strategie heeft interdisciplinariteit wederom een belangrijke plek gekregen.

We streven ernaar om door middel van onderzoek een beter inzicht te krijgen in duurzaamheidsvraagstukken en kennis te ontwikkelen om bij te dragen aan oplossingen. Een voorbeeld daarvan is het Zero Hunger Lab, een onderdeel van een consortium dat financiering kreeg toegekend uit EU Horizon 2020. Binnen het lab wordt samengewerkt ten behoeve van duurzame voedselsystemen en voedselzekerheid. In de Academische Werkplaatsen wordt kennis actief opengesteld voor collega-onderzoekers, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en anderen. In 2021 is de Academische Werkplaats Brede Welvaart in de Regio opgericht. Met de bril van brede welvaart wordt hier gekeken naar de inclusieve energietransitie, duurzame logistiek en positieve gezondheid. Rond deze thema’s werken wetenschappers van Tilburg University samen met gemeenten, corporaties, energiebedrijven en andere partners samen in de regio.


Om meer inzicht te krijgen in de wetenschappelijke en maatschappelijke bijdrage van Tilburg University aan duurzaamheid, is in kaart gebracht hoe onze publicaties gerelateerd zijn aan de SDG’s. De visualisatie toont de bijdrage van Tilburg University aan de SDG’s in de vorm van wetenschappelijke publicaties in de afgelopen tien jaar. Hoe groter de SDG wordt getoond, hoe meer is gepubliceerd over dit thema. In totaal zijn in dit tijdsbestek van tien jaar maar liefst 1683 publicaties verschenen die bijdragen aan de SDG’s, waarvan 289 in 2021.