7.4 Duurzame bedrijfsvoering

We streven naar een duurzame bedrijfsvoering. Daar hoort bij de vermindering van de voetafdruk van studenten en medewerkers als zij werken of studeren en een groene campus.

We zien graag dat medewerkers voor duurzaam vervoer kiezen. Daarom zijn in het Keuzemodel voor medewerkers extra mogelijkheden gecreëerd om een (elektrische) fiets te financieren. In 2021 staan er ook deelfietsen- en auto’s op de campus. Via een app kunnen medewerkers deze vervoersmiddelen gratis gebruiken voor zakelijke afspraken. Ook studenten kunnen van de fietsen gebruikmaken.

Tilburg University wil het gebruik van de auto om naar de campus te komen verminderen en de impact op het klimaat van vliegen door studenten en medewerkers verlagen. In onze nieuwe strategie geven we aan dat we de Co2-voetafdruk van dienstreizen per 2027 terug willen brengen naar nul. In 2021 is de regeling dienstreizen al verder aangescherpt. We verwachten dat medewerkers waar mogelijk met het openbaar vervoer reizen. Vliegen over een afstand van minder dan 500 kilometer vergoeden we niet. De aanpassing van het beleid voor het woon-werkverkeer zal met ingang van 1 januari 2023 worden ingevoerd. Door de coronacrisis zijn er tijdelijke (op de coronasituatie toegesneden) woon-werkverkeer regelingen in combinatie met thuiswerkvergoedingen van kracht geweest. De komende jaren wordt het nieuwe beleid, gericht op duurzaam woon-werkverkeer, ingevoerd.

Daarnaast zijn verschillende afspraken gemaakt en initiatieven genomen rondom het gebruik van (single use) plastic, bijvoorbeeld de verkoop van Join the Pipe water, het installeren van watertappunten en het gebruiken van mokken en bekers door medewerkers. Er is ook nog genoeg te verbeteren. Zo lukte het in 2021 niet om alle inkoop van onder andere secretariaten via een centrale webshop te laten lopen. Bij inkoop van producten via de webshop zijn mensenrechten, duurzame materialen en de beperking van vervoersbewegingen beter gewaarborgd. De komende jaren gaat gewerkt worden aan de duurzaamheid van de producten in de webshop en het stimuleren van het inkopen via de webshop.

In 2021 is een nieuwe cateringvisie ingevoerd op de campus door het starten van de samenwerking met nieuwe partners. Bij de keuze voor exploitanten is ingezet op de aspecten gezond en duurzaam. Als het om duurzaamheid gaat, wordt het verminderen van de consumptie van vlees gestimuleerd en ligt er onder meer een focus op het reduceren van afval en het gebruik van duurzame transportmiddelen. Bij borrels en vergaderingen is de standaard vegetarisch. Daarnaast worden studenten en medewerkers verleid om een gezonde keuze te maken. Er is een groot aanbod van producten met minder zout, vet en suiker. Tot slot gaan er vaker personen met een focus tot de arbeidsmarkt ingezet worden.

We hebben een groene campus met ruim 37.000 m2 aan bosoppervlakte en zo’n 140.000 m2 aan overige vegetatie (meer dan 40% van het totaaloppervlak). Dat willen we zo houden. In 2021 werd daarom in samenwerking met stadsecologen van de gemeente Tilburg een plan gemaakt voor vergroening van de campus. Het gaat daarbij om versterking van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door meer kansen voor insecten, kunstmatige nestplaatsen voor vleermuizen en vogelsoorten, aandacht voor herstelmaatregelen voor rode lijst-soorten en de toename van middelhoge begroeiing.

“Mijn doel is om van de campus een mooi groen en veilig toevluchtsoord te maken voor veel mensen." Bram Groothuis (foto rechts) is medewerker contractbeheer schoonmaak en terreinonderhoud en werkt al bijna 40 jaar bij Tilburg University.

Lees het verhaal van Bram

Tilburg University heeft de ambitie om in 2027 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken als energiebron. In 2045 moet alle energie die wordt gebruikt voor gebouwen en terreinen Co2 neutraal zijn. De duurzaamheidsambities van Tilburg University zijn geïntegreerd in het huisvestingsbeleid, in zowel zichtbare als onzichtbare oplossingen. Bij bestaande gebouwen draagt het spaarzaam omgaan met ruimte (minder m² met meer kwaliteit) in belangrijke mate bij aan de duurzaamheidsdoelen. Uitgangspunt bij volledige nieuwbouw is het behalen van het duurzaamheids-certificaat BREAAM Excellent of Outstanding en het voldoen aan de BENG-norm (bijna-energie neutrale gebouwen) en ambitieniveau Frisse scholen klasse A. Daarnaast speelt circulair bouwen een steeds belangrijkere rol in onze projecten, zowel nieuwbouw als renovatie.

In 2021 is het Prismagebouw gesloopt. Daarbij heeft 22% van de vrijkomende materialen een nieuwe bestemming gekregen. Denk aan 1600 m2 aan plafondonderdelen. Onderdelen die niet hergebruikt konden worden, werden gerecycled. Maar liefst 77% is gerecycled, waaronder bijna 2 miljoen kilo metaal en meer dan 7 miljoen kilo beton. Om dit alles mogelijk te maken, is het project in twee fases uitgevoerd. Tijdens de eerste fase is voornamelijk gedemonteerd, zodat zoveel mogelijk kon worden hergebruikt. Pas in de tweede fase werd de zware draagconstructie aangepakt. Dit is een bouwmethode die we de komende jaren gaan uitbreiden en een pijler zal gaan worden onder onze nieuwe strategie voor gebouwen en terreinen.

Twee voorbeelden van projecten op de campus uit 2021 waar duurzaamheid een rol speelde waren de renovatie van de bibliotheek en het betrekken van de Meerkoldreef. Bij de renovatie van de vloerbedekking in de bibliotheek werd tapijt gebruikt met kleine afwijkingen dat anders zou worden weggegooid. Bestaand meubilair wordt maximaal gebruikt. Dit laatste geldt ook voor het nieuwe onderwijsgebouw Meerkoldreef. Om deze plek geschikt te maken voor onderwijs kon een deel van de inrichting worden hergebruikt. Zo zijn collegebanken uit andere onderwijsgebouwen passend gemaakt voor deze locatie.