8.10 Declaraties CvB

In 2021 bestond het CvB van Tilburg University uit drie personen – rector magnificus/voorzitter, vice rector magnificus en vicevoorzitter met een fulltime dienstverband.

De volgende tabel geeft een overzicht van de declaraties van de door de CvB-leden vooruitbetaalde onkosten, de rechtstreeks door de universiteit betaalde rekeningen en de onkosten die met een universitaire creditcard betaald zijn. Tilburg University kent een regeling Vergoeding Onkosten leden CvB. De verantwoording van de onkosten is opgesteld conform de VSNU-richtlijnen. De binnenlandse reiskosten zijn inclusief de kosten van een pool van studentenchauffeurs waar incidenteel gebruik van kan worden gemaakt.  De vaste maandelijkse niet belaste onkostenvergoeding van € 225 per maand is opgenomen bij de declaraties onder representatiekosten.

De post “overige kosten” omvat tevens de kosten voor trainingen en opleidingen van individuele leden van het CvB.

Tabel 8.11 Declaraties CvB per categorie (in €)

Categorie

 

Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

 

Prof. dr. ir. A.J. Schuit

 

P.F.I.M. Snijders MSc CPC

Reis- en verblijfkosten binnenland

 

4.652

 

13.000

 

9.685

Reis- en verblijfkosten buitenland

 

182

 

-

 

39

Representatiekosten

 

171

 

146

 

146

Representatiekosten algemene vaste onkostenvergoeding

 

2.700

 

2.700

 

2.700

Overige kosten

 

109

 

-

 

4.356

Totaal 2021

 

7.814

 

15.846

 

16.926