Kengetallen 2021

20.254

Studenten totaal

 • 4.231 buitenlandse studenten

 • 16.023 Nederlandse studenten

 • 112nationaliteiten

11.310

 Bachelor-
 studenten

2.116

 Premaster-
 studenten

6.828

 Master-
 studenten

5.971

Diploma's

 • 2.131 bachelordiploma's

 • 3.840 masterdiploma's

TIAS

 • 3.625 studenten

 • 584 diploma's

112

Promoties

1.843

Publicaties1

964

Promovendi

2.082

Staf (in Fte)2

74

Programma's3

 • 22 bachelorprogramma's

 • 52 masterprogramma's

 • 34 Engelstalige programma's4

82.794

Alumni

 • 9.010 internationale alumni

 • 73.784 Nederlandse alumni

 • 138 nationaliteiten

36

Onderzoeksgroepen

en -instituten

268.495.869

Omzet

 • 1Er is een verschil met het totaal aantal wetenschappelijke publicaties in hoofdstuk 1.3 Kerncijfers onderzoek. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat een aantal publicaties uit de categorie 'overige publicaties' wel in dit cijfer zitten, maar niet in het cijfer uit hoofdstuk 1.3. Verder zitten in dit cijfer geen dissertaties, terwijl die wel zijn meegeteld in hoofdstuk 1.3.
 • 2Dit getal is inclusief verbonden partijen en van het totaal is 56% wetenschappelijke staf.
 • 3Alle individuele CROHO-nummers zijn geteld (dat zijn dus minder opleidingen dan wij op onze website hebben staan).
 • 4Er zijn opleidingen met zowel een Engelstalige als een Nederlandstalige variant. De opleidingen die in het CROHO uitsluitend een Engelstalige variant hebben, zijn hier geteld.