1. Kengetallen

 

Kengetallen 1)

 

2017

2018

2019

2020

2021

        
 

Studenten

Eerstejaars (WO/I)

4.865

5.436

6.086

6.450

6.188

  

Ingeschrevenen initiële opleidingen

14.269

15.761

17.378

19.334

20.254

  

Ingeschrevenen postmaster opleidingen 2)

397

410

289

401

426

  

Ingeschrevenen TIAS School for Business and Society

4.060

4.006

3.841

3.397

3.625

        
 

Onderwijs

Bachelor diploma's

1.455

1.492

1.554

1.776

2.131

  

Master diploma's

2.689

2.816

3.233

3.431

3.840

  

Postmaster diploma's

70

98

101

85

93

  

Diploma's TIAS School for Business and Society

553

677

682

647

584

        
        
 

Onderzoek

Promoties

118

132

110

102

112

  

Wetenschappelijke publicaties

1.717

1.739

1.821

1.960

1.843

        
        
 

Exploitatie

Rijksbijdragen (in m€)

123

131

138

146

173

  

College- en examengelden (in m€)

28

31

33

38

36

  

Overige baten (in m€)

64

65

66

58

59

  

Exploitatie resultaat (in m€)

-0,8

-5,7

-2,4

-2,0

4,1

        
        
 

Balans

Eigen vermogen (in m€)

149

144

141

139

143

  

Vreemd vermogen (in m€)

136

120

120

124

101

  

Liquide middelen (in m€)

119

86

77

82

67

  

Netto werkkapitaal (in m€)

44

17

5

6

-5

        
        
 

Ratio's

Solvabiliteit 2 (Norm TiU > 0,425)

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

  

Current Ratio (Norm TiU > 1,0)

1,5

1,2

1,1

1,1

0,9

  

Weerstandsvermogen

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

  

Rentabiliteit

0%

-3%

-1%

-1%

2%

  

Huisvestingsratio

9%

9%

9%

9%

9%

        
        
 

Personeel

Wetenschappelijk personeel TiU

1.011

1.076

1.092

1.138

1.158

  

Ondersteunend beheerspersoneel TiU

684

699

727

772

818

  

Personeelsbestand verbonden partijen

120

121

121

118

106

  

Totaal personeel in loondienst

1.815

1.896

1.940

2.028

2.082

  

Personele lasten personeel in loondienst (in m€)

141

153

162

170

181

  

Personele lasten personeel niet in loondienst (in m€)

18

17

16

18

19

        
        
  • 1 Cijfers inclusief gegevens van de geconsolideerde verbonden partijen.
  • 2 Exclusief TIAS Business School for Business and Society.