Woord vooraf College van Bestuur

Het jaar 2021 was opnieuw een bewogen jaar. De pandemie bleef ons in haar greep houden. We begonnen het jaar met veel thuiswerken en thuis studeren en ons aanpassen aan alle maatregelen. Rond de zomer leek het beter te gaan en in september konden we gedeeltelijk terugkeren naar onze campus en elkaar weer ontmoeten. We eindigden het jaar helaas door de aangescherpte maatregelen weer voornamelijk thuis. Door het gebrek aan fysieke ontmoetingen in de eerste en helaas ook weer in de laatste maanden, zijn we nog meer gaan beseffen hoe belangrijk en waardevol ons gemeenschapsgevoel is. Gelukkig kon het onderwijs onder al deze omstandigheden tot een week voor de kerst doorgang blijven vinden en dat is te danken aan de inzet en wendbaarheid van iedereen. Omdat de pandemie veel tijd en energie kostte, lukte het niet altijd om al onze opgaven de voortgang te geven die we hadden gewild. Voor studenten was het zeker ook een zware tijd: studiegenoten, vrienden en momenten van gezelligheid die horen bij een fijne studententijd missen is moeilijk.

Nog meer dan vorig jaar zijn we als CvB samen met onze decanen, trots op het doorzettingsvermogen, de flexibiliteit en veerkracht van onze collega’s en studenten. Trots dat we zo hard hebben gewerkt om de universiteit draaiende te houden. We hebben zo veel geleerd van het omgaan met de pandemie vooral over de mogelijkheden van digitalisering. We zijn trots dat we als universiteit die midden in de maatschappij staat via onderzoek een bijdrage hebben kunnen leveren aan het omgaan met de gevolgen van de pandemie. Wetenschappelijke medewerkers van Tilburg University hebben weer samengewerkt met de GGD, het RIVM, het ETZ, lokale overheden op het terrein van het gedrag, welzijn, de sociale gevolgen en vaccinatielogistiek. Via onderzoek is aandacht gevraagd voor mensen met een verstandelijke beperking tijdens de pandemie. Onderzoek naar angst voor naalden heeft bewustwording gegenereerd voor mensen met prikangst.

In 2021 zijn er veel extra werkzaamheden ten behoeve van de pandemie verricht. Daarnaast hebben we in 2021 samen een nieuwe strategie ontwikkeld. In de strategie Weaving Minds & Characters: Strategy Towards 2027 staan vier waarden centraal: Connected, Caring, Curious en Courageous. Deze waarden geven richting aan ons gedrag en onze keuzes. Vele collega’s binnen onze academische gemeenschap, maar ook externe partijen hebben intensief gesproken over wat er de komende vijf jaar nodig is op weg naar ons 100-jarig jubileum. Velen hebben meegedacht, bijdrages geleverd en meegeschreven aan een inspirerende nieuwe koers. Er is intensief verbinding gezocht met strategievorming binnen de faculteiten. Ook zijn er vele informatieve en inspirerende gesprekken gevoerd met medewerkers, alumni en studenten en partijen van buiten onze universitaire gemeenschap. We hebben enorm genoten van alle dialogen en waardevolle inzichten tijdens de totstandkoming. Met onze nieuwe strategie gaan we op weg naar een nieuwe eeuw Tilburg University.

Vanuit een verantwoordelijkheid naar de samenleving blijven we het belangrijk vinden om een voorbeeldrol te hebben in de duurzaamheid van onze campus en activiteiten. In 2021 is daar met het succesvolle programma Towards a Sustainable University heel hard aan gewerkt. Dankzij dit programma heeft Tilburg University in 2021 de award voor Most Sustainably Improved University gekregen. Onze ambitie is om nog verder te stijgen.

Als CvB zijn we ook heel blij met de stappen die gezet zijn in het kader van Erkennen & Waarderen. Individuele medewerkers, leidinggevenden en teams zijn gefaciliteerd in het vergroten van hun zelfbewustzijn en om in de samenwerking de dialoog aan te gaan. Dit helpt enorm om de systeem- en cultuurverandering te realiseren naar een meer gelijkwaardige waardering van talenten op het gebied van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact, leiderschap en teamspirit. Voor alle medewerkers geldt dat samenwerken met collega's en studenten – binnen en buiten de universiteit, landelijk en internationaal – van belang is. We maken allemaal deel uit van onze academische gemeenschap en we streven ernaar dat iedereen dat ook zo voelt en ernaar handelt.

Alle kennis en kunde die het afgelopen jaar ons heeft gebracht samen met ons nieuwe strategische plan leveren een solide basis en veel inspiratie voor het jaar dat komen gaat. Verbonden met elkaar en de samenleving, gaan wij nieuwsgierig en vol lef zorgen voor een mooie toekomst voor onderwijs, onderzoek en impact!

Wim van de Donk

rector magnificus en voorzitter

Jantine Schuit

vice rector magnificus

Paulina Snijders

vicevoorzitter