Nevenfuncties College van Bestuur

Het CvB vormt het dagelijkse bestuur van de universiteit. Het heeft de algemene leiding en is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur. Het CvB legt verantwoording af aan het Stichtingsbestuur.

Het CvB van onze instelling bestaat uit:

 • Prof. dr. Wim van de Donk, rector magnificus en voorzitter

 • Prof. dr. ir. Jantine Schuit, vice rector magnificus

 • Paulina Snijders MSc, vicevoorzitter

Het CvB werd in 2021 ondersteund door de secretaris van de universiteit, drs. Hans-Georg van Liempd.

Nevenfuncties

Het overzicht toont de belangrijkste nevenwerkzaamheden van de leden van het CvB. De nevenwerkzaamheden van de leden van het CvB zijn goedgekeurd door de Commissie Governance & Remuneratie van het Stichtingsbestuur. Deze nevenwerkzaamheden vallen onder de Regeling Nevenwerkzaamheden Tilburg University.

Prof. dr. Wim van de Donk

Rector magnificus/voorzitter

 • Voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei

 • Lid Curatorium VNO-NCW

 • Lid adviesraad Koninklijke Luchtmacht

 • Lid adviesraad Nieuwe kerk Breda

 • Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) Masterclass

 • Lid bestuur Stichting Pater De Groot Fonds

 • Lid bestuur Thijmgenootschap

 • Adviseur Commissie van Rompuy European Committee of the Regions (CoR)

 • Onafhankelijk voorzitter Bestuurlijk Ketenberaad (einddatum: 10 juni 2021)

 • Lid Curatorium Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (einddatum: 01 oktober 2021)

Functionele werkzaamheden

 • Lid Stuurgroep Strategie, Public Affairs & Governance (SSPG) UNL

 • Lid Rectorencollege

 • Lid Algemeen Bestuur Midpoint Brabant

 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Brainport

 • Lid bestuur Stichting Professor Cobbenhagen

 • Lid bestuur Universiteitsfonds Tilburg University

 • Voorzitter bestuur Stichting Bijzondere Leerstoelen KUB

 • Toehorend lid Stichting Steunfonds ten behoeve van het Katholieke Hoger Onderwijs

Prof. dr. ir. Jantine Schuit

Vice rector magnificus

 • Lid/onafhankelijk adviseur Dagelijks Bestuur GGD West Brabant

 • Lid Editorial Board International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

Functionele werkzaamheden

 • Lid Stuurgroep Onderwijs & Onderzoek (SOO) UNL

 • Lid bestuur Brainport Smart District

 • Lid bestuur Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Brabant Seniorenacademie

 • Lid bestuur Mindlabs

 • Lid Stuurgroep We Care

Paulina Snijders MSc

Vicevoorzitter

 • Lid raad van commissarissen Bernhoven Ziekenhuis in Uden (Bernhoven B.V.), Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst Ziekenhuis Bernhoven en Stichting Zelfstandig Behandelcentrum Bernhoven (einddatum: 01 november 2021)

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Bernbosch (uit hoofde van lid raad van commissarissen Bernhoven Ziekenhuis) (einddatum: 01 november 2021)

Functionele werkzaamheden

 • Lid bestuur UNL

 • Vicevoorzitter Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF) UNL

 • Lid landelijke CAO delegatie

 • Lid Stuurgroep Convenant Studentenhuisvesting Tilburg

 • Lid Ledenraad SURF

 • Lid Programma Commissie UGOV21

 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Midpoint Brabant