Kengetallen 2022 (onder voorbehoud)

19.931

Studenten totaal

 • 4.231 buitenlandse studenten

 • 15.700 Nederlandse studenten 

 • 112 nationaliteiten 

11.712

 Bachelor-
 studenten

1.547

 Premaster-
 studenten

6.672 

 Master-
 studenten

5.931

Diploma's 

 • 2.171 bachelordiploma's

 • 3.760 masterdiploma's

TIAS

 • 3.466 studenten

 • 525 diploma's

93

Promoties

1.962

Publicaties

935

Promovendi1

2.205

Staf (in Fte)2

73

Programma's3

 • 24 bachelorprogramma's

 • 49 masterprogramma's

 • 43 Engelstalige programma's4

87.477

Alumni

 • 10.532 internationale alumni 

 • 76.945 Nederlandse alumni 

 • 141 nationaliteiten

35

Onderzoeksgroepen

en -instituten

291.296.473

Omzet

 • 1Dit zijn zowel de promovendi in de Traject fase als de Registratie fase en is berekend op basis van data in Hora Finita (promovendi volg systeem).
 • 2Dit getal is inclusief verbonden partijen en van het totaal is 57% wetenschappelijke staf.
 • 3Alle individuele CROHO-nummers zijn geteld (dat zijn dus minder opleidingen dan wij op onze website hebben staan).
 • 4Er zijn opleidingen met zowel een Engelstalige als een Nederlandstalige variant. De opleidingen die in het CROHO uitsluitend een Engelstalige variant hebben, zijn hier geteld.