Kengetallen 2022

19.931

Students

87.498

Alumni

2.205

Staff (in Fte)

Gezichten van Tilburg University

Tilburg University in één woord: Inclusief, want er zijn veel verschillende mensen op de universiteit.

Maarten Bos, International Business Administration

Werken met bevlogen mensen die ernaar streven te blijven leren, verbonden te blijven en iets te doen voor de samenleving inspireert me elke dag.

Tessa Chambon, vice-voorzitter van de Board of Learners van het ENGAGE.eu project

Het is belangrijk dat studenten deel uitmaken van de community en dat ze het gevoel hebben dat hun mening er ook echt toe doet.

Lilly Schurman, studentassessor van het College van Bestuur

Aan het woord...

We zijn trots op hoe er in 2022 is gewerkt aan de implementatie van de strategie. We zien onze universiteit als een levenslange partner voor kennis en inspiratie.

College van Bestuur, Tilburg University

De wijze waarop uitwerking wordt gegeven aan de inhoud van de Strategy 2027 en medewerkers en studenten betrokken blijken bij hun omgeving verdient veel waardering.

Stichtingsbestuur, Tilburg University

We zien dat de kwaliteits- afspraken en de daarbij komende maatregelen hebben bijgedragen aan de flexibilisering en intensivering van het onderwijs.

Universiteitsraad, Tilburg University