Have a Seat

Het Have a Seat beurzenprogramma is een mooi initiatief dat donateurs met de campus van Tilburg University verbindt. Donateurs adopteren een stoel in CUBE, de grootste collegezaal op de campus, en geven talentvolle studenten letterlijk een steuntje in de rug. Op de geadopteerde stoel komt een bordje met je naam. Er is zelfs de mogelijkheid om hier een quote aan toe te voegen. De stoelen worden geadopteerd voor een minimale periode van 5 jaar voor een vast bedrag van €50 per jaar. 

In 2021 zijn we gestart met het vernieuwen van de Have a Seat website. Hierdoor is de impact van het Have a Seat beurzenprogramma nog beter zichtbaar. Via de website www.tilburguniversity.edu/haveaseat (new window) kunnen de studenten ook nog eens contact leggen met de donateurs op wiens stoel ze college volgen. De opbrengsten van het Have a Seat beurzenprogramma worden ingezet om studenten te steunen hun talent te ontwikkelen:

  • Studenten die in de problemen komen als gevolg van extreme externe omstandigheden en een (kleine) financiële bijdrage nodig hebben om hun studie af te ronden (Noodfonds).

  • Talentvolle topsportstudenten die financiële ondersteuning nodig hebben om naar een wedstrijd of opleiding in het buitenland te gaan.

  • Internationale studenten die graag een masteropleiding in Tilburg willen volgen, maar zich dit het niet zonder hulp kunnen veroorloven.

Aantal adopties:

  • 29 stoelen geadopteerd 2021

  • 292 stoelen in totaal geadopteerd 

Beurzen in 2021:

  • 8 topsport beurzen: € 4.000

  • 1 master studiebeurs

­

Als alumna is het goed om iets terug te doen voor je universiteit (new window)

Claire Brentjens- van Gorp & Marion Rutgers-Doggen