Het jaar 2021 in cijfers

Alumni

(1927-2021): 82.826

Internationale alumni: 9021

138 nationaliteiten

Diploma’s in 2021

 • PhD diploma’s: 112

 • Masterdiploma’s: 3751

 • Bachelordiploma’s: 2168

 • Post-masterdiploma’s: 51

Donateurs

Aantal donateurs in 2021: 1423

Totaal aantal donateurs sinds de oprichting van het universiteitsfonds in 2008: 5898

Donaties in 2021:

 • < €500: 1352

 • €500 - €2.000: 55

 • >€2.000: 16

 • Hoogste gift: € 100.000

Totaalbedrag donaties in 2021: €441.227

 • Belcampagnes: €151.092

 • Have a seat: €16.289

 • Kerstactie: €801

 • Overig: €273.045

Meer dan 2600 uur door 305 vrijwilligers

 • Leden besturen en commissies: 115

 • Mentoren: 260

 • Aantal Coach/career cafe coaches: 46

Data volgens alumnidatabase op 1 april 2022

In 2021 hebben ondanks de coronacrisis vele alumni zich ingezet als vrijwilliger voor de universiteit, sommigen zelfs op meer dan één manier. Zo zetten alumni zich in als mentor en coach, dragen leden van het Alumnipanel bij aan ons onderzoek met het beantwoorden van surveys, geven alumni ons feedback en zijn ze bereid gastcolleges en lezingen te verzorgen voor onze studenten. Daarnaast hebben nog vele alumni zich ingezet in o.a. alumniverenigingen en studentenwerving.

Tilburg University

Tilburg University streeft naar het verder brengen van de samenleving door ons begrip ervan te verdiepen. Verbonden met maatschappelijke partners, voeren we hoogwaardig onderzoek uit waarmee we ons richten op een aantal uitdagende strategische thema’s, waaronder Empowering a Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing, en Creating Value from Data. Deze drie komen terug in ons overkoepelende thema, de Digitale Samenleving. Innovatie vinden we door te onderzoeken, te leren en te begrijpen. Understanding Society. Tilburg University is in 1927 opgericht en levert sindsdien haar bijdrage aan zowel mono- als multidisciplinair onderzoek en onderwijs in mens- en maatschappijwetenschappen. Onze studenten ontwikkelen kennis, kunde en karakter die nodig zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Wij leiden ze op tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, voorbereid op een leidende rol in de toekomstige samenleving. Dit doen we met hoogwaardig academisch onderwijs op een internationale en groene campus.