Onderwijs

Stichting Universiteitsfonds Tilburg zet zich in voor verschillende onderwijsprojecten van Tilburg University die buiten reguliere financiering vallen. 

Sustainable development goals

Een aantal van deze projecten draagt in grote mate bij aan de Sustainable Development Goals (SDG) (new window) van de Verenigde Naties. De specifieke SDG’s zijn per project vermeld.

Donaties en subsidies

Met eenmalige, reguliere en grote donaties aan het universiteitsfonds hebben we een bijdrage kunnen leveren aan de volgende projecten. Per project staat aangegeven hoeveel gedoneerd is aan het project of wanneer de subsidie is gerealiseerd uit donaties van de belcampagne. Daarnaast staat ook vermeld hoeveel subsidie is uitgekeerd.

Ontvangen donaties

Uitgekeerde subsidie

Fonds op naam

Pre-bachelor vluchtelingen

€17.850

€10.000

Ambitieuze, jonge vluchtelingen krijgen in Nederland niet altijd de kans in het reguliere inburgeringsonderwijs om zich te ontwikkelen en hun dromen na te jagen. Dat is vervelend en demotiverend voor henzelf. Maar ook zonde voor de maatschappij, want we laten talent liggen. Daarom is Tilburg University in 2017 gestart met een pre-bachelor programma voor vluchteling-studenten, zodat talentvolle jonge vluchtelingen tegelijkertijd hun inburgering kunnen afronden en zich kunnen voorbereiden op een studie in het Hoger Onderwijs. Inmiddels studeren alumni van het programma aan verschillende faculteiten van Tilburg University, maar ook aan universiteiten en hogescholen in de rest van Nederland. Het succes van dergelijke programma’s is inmiddels ook door de overheid erkend. Binnen de nieuwe inburgeringswet komt er een onderwijsroute waarin een pre-bachelor een vast element wordt. Op die manier kunnen nog meer vluchtelingstudenten hun dromen najagen en hun leven verder op de rit krijgen. Tilburg University werkt hierbij samen met Fontys Hogescholen. Er zijn inmiddels al met verschillende gemeentes Brabantbreed afspraken gemaakt om de onderwijsroute aan te kunnen bieden onder deze nieuwe wet. En meer zullen volgen. Ondertussen blijven we ons programma aanbieden: in september 2021 startte de vijfde lichting van 18 studenten. 

Outreaching programma

­

€11.170

€101.381

Binnen het Outreaching Honors Program staat maatschappelijke excellentie centraal. Studenten worden uitgedaagd om wetenschappelijke kennis toe te passen op maatschappelijke thema’s en problemen. Daarnaast doen ze internationale ervaring op en worden ze voorbereid op een maatschappelijk betrokken topcarrière. Het programma bestaat uit verschillende modules rondom thema’s als leiderschap, samenwerking en sociaal ondernemerschap. Het jaar 2021 werd wederom gekenmerkt door corona en de gevolgen van de pandemie. Dit heeft het Outreaching programma doen besluiten meer studenten dan normaal toe te laten (ongeveer 80 deelnemers 20/21 en 100 21/22) en zoveel mogelijk flexibiliteit voor individuele keuzes en vooral online kansen aan te bieden. Ook studentenwelzijn kwam meer onder de aandacht, omdat we merkten dat studenten erg leden onder de beperkingen in sociaal contact. Kansen die we aanboden, lagen meer dan voorgaande jaren op het vlak van zelfhulp.

Marienburg Campus Fonds

­

Dankzij de beurs krijg ik de tools om mijn droom te verwezenlijken. Met de financiële steun leer ik over de nieuwste technologische trends om gegevens te analyseren en op een eerlijke en transparante manier waarde te creëren.

Diane Aliaga Aliaga (29), Peru, master Data Science & Entrepreneurship 

­

Fonds op naam

€24.000

In 2019 is het Mariënburg Campus Fonds opgericht als Fonds op Naam binnen het universiteitsfonds. Dit fonds ondersteunt internationale studenten die wel het talent, maar niet de middelen hebben om aan JADS te studeren. Het fonds zet de traditie voort van leren en kennis doorgeven die de zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef zijn begonnen in 1825. In 2021 hebben 2 studentes uit Iran en Peru een beurs ontvangen en een studente uit Mexico heeft ook voor haar tweede studiejaar een beurs ontvangen. Een vierde student, afkomstig uit Eritrea, had ook een beurs toegekend gekregen, maar kon nog niet starten in verband met de coronamaatregelen.