Onderzoek

Stichting Universiteitsfonds Tilburg zet zich in voor kleine en grote onderzoeksprojecten die aansluiten bij vragen uit de samenleving. Met extra financiele steun maken we onderzoek mogelijk naar het verbeteren van veerkracht, zorg en welzijn van individu en samenleving, voor verantwoord gebruik van data en voor slimme oplossingen in het digitale tijdperk.

Sustainable Development Goals

Een aantal van deze projecten draagt in grote mate bij aan de Sustainable Development Goals (new window) (SDG) van de Verenigde Naties. De specifieke SDG’s zijn per project vermeld.

Donaties en subsidies

Met eenmalige, reguliere en grote donaties aan het universiteitsfonds hebben we een bijdrage kunnen leveren aan de volgende projecten. Per project staat aangegeven hoeveel gedoneerd is aan het project of wanneer de subsidie is gerealiseerd uit donaties van de belcampagne. Daarnaast staat ook vermeld hoeveel subsidie is uitgekeerd.

Ontvangen donaties

Uitgekeerde subsidie

Fonds op naam

Zero hunger lab

 €3.171

 €2.500

Geen honger meer in de wereld, een van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Tilburg University draagt hieraan bij met het Zero Hunger Lab. Met data science helpen de onderzoekers van het lab wereldwijde voedselzekerheid te realiseren: Bytes for Bites. Dit doen ze door hulporganisaties, ontwikkelingsorganisaties, bedrijven, overheid en kennisinstellingen die zich ook inzetten voor een wereld zonder honger, te helpen met het slim gebruiken van wiskunde en algoritmes. De donaties hebben het mede mogelijk gemaakt data science trainingen te realiseren voor Oost-Afrikaanse landbouwkundigen in Zuid-Soedan en Somalië. Deze trainingen zijn in het kader van het NUFFIC project Horn of Africa Food System Resilience: Making Horticulture Work for Healthier Diets and Income Generation in Protracted Crises. In dit project werkt het Zero Hunger Lab samen met Wageningen Centre for Development Innovation om de lokale slagkracht in de Hoorn van Afrika te vergroten en hongersnoden te voorkomen. Voor de deelnemers is een videocursus op maat gemaakt om data beter te duiden en analyseren.

Digitalisering voor de Liberiaanse samenleving

Annual fund

 €4.000

Digitalisering heeft ingrijpende gevolgen voor de manier waarop mensen in Sub-Sahara Afrika hun werk, sociale relaties en vrijetijdsbesteding organiseren. Toch is er weinig onderzoek naar deze ontwikkelingsregio. Dat is jammer, want de gevolgen van digitalisering zijn groot. Bovendien botsen ze vaak met lokale tradities. Euriahs Togar, alumnus van Tilburg University, doet onderzoek naar de implicaties van digitalisering voor Liberiaanse burgers. Met de subsidie van het universiteitsfonds kan het onderzoek en verblijf gefinancierd worden zodat Euriahs zijn werk kan uitvoeren onder nauw toezicht van zijn begeleiders dr. Mariek Vanden Abeele en prof. dr. Marjolijn Antheunis.

Veroorzaken flexurencontracten financiële instabiliteit?

Annual fund

 €4.000

In Nederland zijn flexibele arbeidscontracten, zoals oproepcontracten, de afgelopen tien jaar steeds populairder geworden. Vanaf 2019 waren er 1,9 miljoen banen met contracten die als flexibel konden worden aangemerkt. Hoe verhoudt de toenemende flexibiliteit in werktijden zich tot individuele uitgaven en besparingsbeslissingen? Tot eventuele financiële instabiliteit? En wat voor effect heeft het op huishoudens? Met behulp van een grote dataset van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengen brengt dr. Burak Uras samen met andere onderzoekers deze effecten in kaart. Met dit onderzoek hopen de onderzoekers belangrijke beleidsaanbevelingen te kunnen doen.  Een deel van de empirische studie maakt gebruik van de financiële crisis van 2007/2008, de schuldencrisis in de eurozone en de COVID-19 pandemie als exogene gebeurtenissen. In 2021 focusten de onderzoekers op hoe flexwerkers omgaan met schulden en bezittingen. Eerste resultaten laten onder andere zien dat flexwerkers relatief meer sparen dan mensen in vaste dienst. 

Datascience for humanitarian resources

€2.500

 €0

Professor Conny Rijken voert het eerste onderzoek uit dat volledig is gefinancierd door donateurs. Het onderzoek "Data science for humanitarian innovation" geeft meer inzicht in victimigratie, de traumas die vluchtelingen tijdens een reis doormaken. Dankzij dit onderzoek is het mogelijk om hiermee meer rekening te houden in het vluchtelingenbeleid.

Betere behandelresultaten voor jonge kankerpatienten met app

Annual fund

€5.000

Adolescenten en jongvolwassenen met kanker bevinden zich in een ontwikkelingsfase van hun leven: een studie afronden, een eerste baan krijgen, een huis kopen, een gezin stichten. De langetermijneffecten en de behandeling van kanker kunnen het bereiken van deze ontwikkelingsmijlpalen verstoren. Dit project richt zich op het verminderen van symptomen van de ziekte en het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze adolescenten en jongvolwassenen. Studies hebben aangetoond dat online symptoommonitoring een groot positief effect kan hebben op de kwaliteit van leven. Het kan onder andere leiden tot minder ernstige symptomen, kortere duur van de symptomen en minder ziekenhuisopnames. Dit onderzoek creëert een symptoombewakingsapp, beschikbaar voor elke kankerpatiënt die er gebruik van wil maken. Het bouwen van de app heeft in 2021 enige vertraging opgelopen. Dat heeft te maken met een tekort aan IT-personeel bij de bouwer en het feit dat de app gebouwd gaat worden in een nieuw systeem. Een andere factor die voor vertraging zorgt, is het feit dat er ook een aantal academische centra mee willen werken aan het onderzoek.

Prikangst? Daar is een app voor

Annual fund

€7.500

Het vaccineren tegen COVID-19 in Nederland kwam in 2021 op gang. Sterker nog: veel mensen hebben ook een boostervaccinatie gehad. Voor velen een opluchting, maar naar schatting heeft minstens 35% van alle mensen prikangst. Dr. Elisabeth Huis in ‘t Veld ontwikkelde een game-app op basis van haar onderzoek, waarmee met warmtebeelden van het gezicht voorspeld kan worden of iemand flauwvalt. Het idee is dat mensen de game downloaden en spelen vlak voor de prik, in de wachtkamer, om stress weg te nemen. Het algoritme houdt tijdens het spelen van de game in de gaten of er signalen van angst of flauwvallen zijn. Dit gebeurt op basis van wat de applicatie via de selfiecamera meet in je gezicht, zoals bleek worden. Door dit spel te spelen vóór het prikken, zijn mensen rustiger bij de prik zelf. Dit is de basis van de start-up AINAR, dat ook werd gesteund door Sanquin en Iqonic, de ‘ondernemershub’ van Tilburg University. In 2021 werd dit onderzoek tweede in de verkiezing van de Klokhuis Wetenschapsprijs. Deze prijs richt zich op wetenschappelijk onderzoek dat relevant en interessant is voor kinderen op de basisschool. Het winnende onderzoek was van de Utrechtse onderzoekers Dr. Marion Sommers-Spijkerman en Dr. Anita Beelen en gaat over hoe je ermee kunt omgaan als een van je ouders ALS heeft.

Virtuele poëzie-ervaring in de klas

Annual fund

€5.974

Hoe ziet onderwijs eruit in de toekomst? Hoe zetten we digitale technologie, zoals Virtual Reality in om het onderwijs te verbeteren? Dit project draagt bij aan antwoorden op deze vragen. Middelbare scholieren en lezen… het blijft voor velen een uitdaging. Technologie kan daar wellicht verandering in brengen. Virtual reality stelt bijvoorbeeld een lezer in staat om in een verhaal of gedicht te stappen. Smartphone-applicaties kunnen op hun beurt een verhaal echt interactief maken door de lezer beslissingen te laten nemen. Dit onderzoek geeft inzicht in hoeverre de inzet van digitale literatuur in taal- en literatuurlessen op de middelbare school de lessen boeiender en invloedrijker kan maken. Met subsidie van het universiteitsfonds kon een onderzoeksassistent worden aangesteld. Zij heeft inmiddels een serie lessen ontwikkeld en zal op verschillende middelbare scholen in de regio Tilburg het onderzoek uitvoeren.

Maatschappelijke startups

€9.000

€5.000

Ondernemerschap is een belangrijk thema van Tilburg University. Onder het label IQONIC vertegenwoordigt en ondersteunt Tilburg University alle aspecten van ondernemerschap. Zij helpen onze studenten, alumni, academici en medewerkers hun ondernemende mindset verder te ontwikkelen, zodat zij een verschil kunnen maken in de maatschappij.

Stichting Universiteitsfonds Tilburg wil deze maatschappelijke ondernemers helpen met het succesvol starten van hun idee of bedrijf. Start-ups uit onze community die het verdienen succesvol te zijn, omdat ze impact maken in de maatschappij. In 2021 is er een project gefinancierd van studenten die een stamhulpchatbot hebben ontwikkeld.

Gevluchte wetenschapper pakt loopbaan op

Annual Fund

€13.875

Een wetenschapper die zijn loopbaan dolgraag weer wil oppakken na een plotselinge vlucht uit zijn thuisland. Vanwege zijn precaire situatie blijft hij graag anoniem, maar het verhaal dat het is gelukt om hem een aanstelling te geven, mag wél verteld worden. Sinds mei is hij in dienst bij Tilburg University. Bij Tranzo werkt hij aan zijn eerste publicatie in Nederland. Dit dankzij Tilburg University en Stichting Universiteitsfonds Tilburg.

Het publieke belang van religie

­

Ik ga onderzoeken hoe het kan dat veel spirituele mensen geneigd zijn om complottheorieën aan te hangen. Wie zijn zij? En hoe is hun gedachtegoed verankerd? 

dr. Suzanne Klein Schaarsberg

€100.000

€0

In 2021 heeft Stichting Universiteitsfonds Tilburg een grote donatie van 100.000 euro ontvangen van een donateur die anoniem wenst te blijven. Deze donatie is bedoeld voor onderzoek naar hoe spiritualiteit een uiting wordt van anti-institutionele politiek. Vanaf september 2022 zal Suzanne Klein Schaarsberg beginnen met het onderzoek. Daarin zal zij onderzoeken hoe het kan dat veel spirituele mensen geneigd zijn om complottheorieën aan te hangen. Het gaat om een combinatie van sociologisch en theologisch onderzoek. Wie zijn deze mensen? En hoe is hun gedachtegoed verankerd? Bijvoorbeeld door samensmeltingen met het Christendom, kolonialisme of Oosterse filosofieën.