Voorwoord

In het jaarverslag van 2020 sloot ik mijn voorwoord af met de hoop op een 2021 met veel mooie gelegenheden waar wij elkaar zouden ontmoeten en inspireren. Waar u zou kunnen kennismaken met al die bevlogen wetenschappers en getalenteerde beursstudenten. Dat u uit eerste hand zou kunnen horen hoe zij, mede dankzij uw donatie, hun leven kunnen veranderen en impact kunnen maken vanuit onze universiteit.

Helaas pakte 2021 door corona toch anders uit en konden we u jammer genoeg hiervoor niet de mogelijkheid bieden tijdens een groot evenement. Toch zijn er in 2021 mooie ontmoetingen mogelijk geweest. Zo hebben enkele donateurs (online) gesproken met beursstudenten. Een van onze betrokken donateurs nam zelfs enkele beursstudenten uit Liberia mee op pad om hen te laten kennismaken met Nederland. Het bijzondere verhaal van de vriendschap tussen deze donateur en beursstudent George Y. Sharpe uit Liberia kunt u zien in de video in dit online jaarverslag. Hoe mooi is het om niet alleen te horen over de vordering van een onderzoek, maar ook zelf te ervaren wat voor impact een onderzoek kan hebben? In april organiseerden wij in samenwerking met het Zero Hunger Lab een online game waarin de deelnemers zelf konden ervaren hoe met behulp van data-analyse voedselhulp zo efficiënt mogelijk georganiseerd kan worden.

Deze zomer bereikten we het mooie aantal van 80.000 alumni. 80.000 mensen die net als ik hopelijk veel mooie herinneringen koesteren aan hun studententijd in Tilburg. Een van die nieuwe alumni studeerde in de zomer af: Whinell Bunchee Togar. Met dank aan donaties zoals die van u kan zij haar grote dromen gaan waarmaken in Liberia met de kennis die zij in Tilburg heeft opgedaan.

Nog niet zo lang geleden besloot het universiteitsfonds het onderzoek van Elisabeth Huis in 't Veld naar prikangst mede te financieren. Wat bleek dat thema actueel in 2021! In het najaar werd dit onderzoek tweede in de strijd om de Klokhuis wetenschapsprijs.

Tijdens de belcampagne belde een groep enthousiaste studenten dit jaar wederom vanuit huis met alumni. Ze wisselden verhalen uit over hun studententijd en vroegen de alumni om het universiteitsfonds. En niet zonder succes: in die gesprekken is €148.368 aan donaties toegezegd.

In 2021 vond eindelijk de feestelijke ceremoniële ondertekening Vrouwen & Theologie Fonds plaats in de Tilburg School of Catholic Theology in Utrecht. De Vrouwen van Bethanië en Tilburg University vestigden samen dit fonds met bijzondere leerstoel. Bij de ondertekening waren onder andere een afvaardiging van de Vrouwen van Bethanië en de bisschop van Haarlem-Amsterdam mgr. dr. J.W.M. Hendriks aanwezig. Met een donatie van €1.050.000 aan de Stichting Universiteitsfonds Tilburg is dit de grootste donatie tot op heden voor het universiteitsfonds.

We sloten het jaar af met een hartverwarmende actie op de campus. Namens alle donateurs hingen we linten met toekomstdromen in de kerstboom op de campus. De hele universitaire gemeenschap kreeg de kans om met een kleine donatie ten behoeve van het zero Hunger Lab ook hun wens in de boom te delen. Zo konden we het Zero Hunger Lab met ruim €800 extra steunen. Een van de wensen in de boom was “Een bruisende campus zonder corona”. Bij die wens wil ik me graag aansluiten. En ik hoop dat wij elkaar volgend jaar, als Tilburg University 95 jaar bestaat, kunnen ontmoeten op een bruisende campus en we zelf onze wensen in de boom kunnen hangen.

Sinds 2017 heb ik met veel plezier mijn rol als voorzitter van Stichting Universiteitsfonds vervuld. In 2022 draag ik het stokje over aan Mariëtte Turkenburg. Ik zal wel betrokken blijven als bestuurslid. 

Bert Groenewegen

Voorzitter Stichting Universiteitsfonds Tilburg