Academische Werkplaatsen

Bij Over Tranzo heeft u al kunnen lezen wat de werkwijze van Tranzo inhoudt. Zoals u weet werken wij vanuit verschillende academische werkplaatsen en hebben we een Kennisnetwerk. Vanuit deze pagina kunt u doorklikken naar meer informatie per academische werkplaats. Zo lichten we een aantal ‘Parels van 2021’ uit en vertellen we u iets meer over de werkplaats zelf.

De Academische Werkplaatsen

Geestelijke Gezondheid - Geestdrift

Binnen Geestdrift wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Lees meer over de werkplaats, haar partners en de parels van 2021!

Het jaar van Geestdrift

Verslaving

Binnen het onderzoeksprogramma van Tranzo wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan verslaving, verslavingszorg en -preventie. Lees hoe we dit in 2021 deden.
    

Het jaar van Verslaving

Leven met een verstandelijke beperking

Samen met haar partners verricht de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) wetenschappelijk onderzoek en maakt de resultaten ervan toepasbaar voor de zorg- en onderwijspraktijk. 

Het jaar van de AWVB

Huisartsen- en Ziekenhuiszorg

Gezondheidszorg is tegenwoordig een ingewikkeld stelsel, met cruciale rollen voor patiënten, artsen en zorgorganisaties. Dit ingewikkelde stelsel laten draaien vergt aandacht en tijd, dat is de focus van  Huisartsen- en Ziekenhuiszorg (KHZ).

Het jaar van KHZ

Publieke Gezondheid Brabant

Samen werken aan betere preventie. Dit doen we door het bevorderen van wetenschappelijke onderbouwing van beleid en praktijk. Weten hoe we dit in 2021 gedaan hebben?

Het jaar van Publieke Gezondheid

Arbeid en Gezondheid

Het doel van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid (AWAG) is om duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie te bevorderen. Lees meer over onze aanpak in 2021. 

Het jaar van Arbeid en Gezondheid

Sociaal Werk

Binnen Sociaal Werk richten we ons, in co-creatie met de praktijk, op transities in het sociale domein. Door middel van kennisontwikkeling en -uitwisseling werken we aan evidence based werken binnen dit domein.

Het jaar van Sociaal Werk

Ouderen

"Samen maken we de ouderenzorg nog mensgerichter, samen maken we het verschil!" Dat is waar de Academische Werkplaats Ouderen iedere dag aan werkt. Benieuwd naar hoe de werkplaats dat aanpakt?

Het jaar van Ouderen

Jeugd

 

Vanuit de Academische Werkplaats Jeugd wordt vanuit drie themas; Zorg voor Jeugd; Transformeren voor de jeugd; en Infant Mental Health; gewerkt aan verbetering van kwaliteit van zorg aan Jeugdigen. 

Het jaar van Jeugd

Technological and Social Innovation for Mental Health

In deze structurele samenwerking waarin praktijk, wetenschap, technologische- en sociale innovatie samengebracht worden, streven we naar het verbeteren van kwaliteit van zorg en bevorderen van mentale gezondheid.

Het jaar van IMH

Gezondheidseconomie

Gezondheidseconomie gaat over welvaart en gezondheid, schaarste en keuzes. Binnen het kennisnetwerk willen we gezondheid economische kennis, zowel binnen als buiten Tranzo, bevorderen. Hoe we dit doen?

Het jaar van Gezondheidseconomie