Arbeid en Gezondheid

Binnen de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid (AWAG) wordt actief samengewerkt tussen wetenschap en praktijk in onderzoek en kennisuitwisseling. Onderzoeksprojecten binnen de Academische Werkplaats hebben tot doel duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie te bevorderen en zijn er ook op gericht om kennisdeling, kennisvermeerdering en implementatie tot stand te brengen.

Er wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan het werknemersperspectief en er wordt beoogd om relevante anderen, zoals werkgevers, professionals en burgers te betrekken bij de verschillende projecten en activiteiten.

In veel van het onderzoek binnen de werkplaats staat de Capability Benadering centraal, in dit model speelt de waarde die mensen aan werk hechten een grote rol. Daarnaast zijn veel voorkomende onderzoeksthema’s: stigma als barrière voor arbeidsparticipatie, handelen van re-integratie-professionals en het bevorderen van arbeidsparticipatie en herstel bij ziekte.

In 2021  startten er verschillen nieuwe onderzoeksprojecten binnen de AWAG, waarbij duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema is. Zo is er onderzoek gestart naar de meerwaarde van de Werk als Waarde gespreksmethodiek voor zorgprofessionals, waar Kim Janssens en Sanne van Santen bij zijn betrokken. Anouk Wauthle MSc is gestart met haar promotieonderzoek naar mentaal welzijn, bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid van artsen. En prof. dr. Sait Gurbuz onderzoekt hoe we de duurzame inzetbaarheid van Nederlandse werknemers kunnen vergroten aan de hand van de ‘Capability approach’, ‘playful work design’, ‘strenght use’ en ‘Self-stigma’.

Doris van der Smissen MSc doet onderzoek naar passende begeleiding bij het weer oppakken van het leven na kanker. Zij is hierbij bezig met de ontwikkeling van een online navigation tool op basis van behoeftes van cancer survivors, zorgprofessionals en andere stakeholders.

Tevens is er onderzoek gestart naar de impact van COVID-19 pandemie op zorgpersoneel in het ziekenhuis, onder begeleiding van dr. Margot Joosen.

Evelien Brouwers hield in 2021 haar oratie, waarna veel media-aandacht voor dit onderwerp volgde. Hierover is meer te lezen op de parelpagina.

De gezichten van AWAG

Barbara Donders, Kim Janssens MSc, dr. Ruud Roodbeen, Rebecca Bogaers MSc, drs. Frans Vlek, Suzanne van Hees MSc, Corine Tiedtke, dr. Marjolein Lugtenberg, drs. Heide Pöstges, Doris van der Smissen MSc, dr. Margot Joosen, Rachel Jacobs, prof. dr. Sait Gürbuz, prof. dr. Evelien Brouwers en prof. dr. Ruud Muffels.

Niet op de foto: Iris van Beukering MSc, Prof. dr. Roland Blonk, Drs. Patricia van Casteren, Anneke van Dixhoorn, Lena Horn, Dr. Mariska de Jongh, Prof. dr. Jac van der Klink, Lisa Moonen, Marianne Palmen MSc, Susanne Smits MScDrs. Moniek Vossenaar, Dr. Miel Vugts en Anouk Wauthle MSc.

Meer AWAG: