Parels Arbeid en Gezondheid

Van oratie naar landelijke media-aandacht

Op vrijdag 28 mei vond de oratie van Evelien Brouwers plaats, getiteld ‘Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid: je gaat het pas zien als je het door hebt’. Ze ging in op de vraag wat er nodig is om mensen duurzaam en vitaal aan het werk te helpen en houden, vooral wanneer er sprake is van ‘psychisch onwelbevinden’.

“Er is een enorm potentieel voor de verbetering van duurzame inzetbaarheid van mensen met psychische problemen, maar daarvoor moeten we op een andere manier naar gezondheid, ziekte en duurzame inzetbaarheid kijken. We maken momenteel een grote omslag in denken door, maar nog niet iedereen is al zover. In mijn rede zal ik toelichten wat deze omslag in denken inhoudt, en wat de effecten daarvan zijn op gezondheid, duurzame inzetbaarheid en welzijn in werk”. De oratie is hier(new window) te bekijken.

Dat ‘stigma op psychische aandoeningen’ veel los maakt, blijkt uit de enorme media-aandacht die ontstaat na de oratie van Evelien. Van BNR Radio tot Humberto's RTL Late Night, van Instastories tot alle grote dagbladen en zelfs ook de Franse Psychologie Magazine. De oratie heeft een enorme impact gehad en daarmee het debat omtrent stigma op gang geholpen.

Documentaire #uitdeschaduw en campagne ‘Hey, het is oke’

Hanna Verboom kwam met haar filmploeg naar Tilburg University om Evelien Brouwers te interviewen voor haar documentaire #uitdeschaduw. Het interview is online te bekijken via deze link(new window). Naast het interview voor de documentaire, is Evelien ook op InstaLive door Hanna geïnterviewd, waarin ook live vragen gesteld konden worden door kijkers. Ook dit interview is terug te zien via Instagram(new window). Naar aanleiding hiervan werden Hanna en Evelien op 19 september zelfs uitgenodigd bij RTL4 als tafelgast bij Humberto Tan, waar Evelien vertelde over het stigma dat op psychische aandoeningen heerst.

Met de campagne ‘Hey, het is oke’, wil het Ministerie van VWS de bespreekbaarheid en het begrip voor psychische problemen vergroten. In het kader van deze campagne heeft Evelien drie interviews gegeven om bij te dragen aan deze bespreekbaarheid en het stigma rondom psychische problemen te doorbreken. Meer weten over de campagne ‘Hey, het is oke’? Klik hier(new window) om naar de website te gaan.

Hier voortuitvloeiend is Evelien ook te gast geweest bij BNR’s Big Five van Psyche en Werk. Klik hier(new window) om de podcast te beluisteren.

Ook heeft Evelien een artikel geschreven getiteldKwart medewerkers met psychische klachten zwijgt(new window)dat inmiddels gepubliceerd is op de 'voorpagina' van de HR Benchmark.nu!

En in november is Evelien tijdens het onlinecongres Sterk door Werk(new window) in gesprek gegaan met staatssecretaris SZM Dennis Wiersma over dit onderwerp.

AWAG Webinar ‘Duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals’

Tekorten in de zorg zijn de afgelopen jaren een steeds groter probleem aan het worden. Op vele manieren wordt gekeken hoe we dit kunnen oplossen om in de toekomst ook de zorg te kunnen blijven leveren die nodig is. De vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat zorgprofessionals gezond, bevlogen en in balans aan het werk kunnen blijven is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor dit webinar. Een noodzakelijk en actueel onderwerp voor o.a. zorgbestuurders, de zorgverleners en professionals zelf, beleidsmakers en iedereen waarvoor duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals een thema is.

Op 11 november 2021 kwamen verschillende experts en professionals bij elkaar om met elkaar te bespreken wat er nodig is om duurzame inzetbaarheid van mensen die in de zorg werken te bevorderen. Onder leiding van talkshow host Sofie van den Enk gingen we dieper in op de vragen: Hoe zorg je als werkgever voor je medewerkers zodat ze hun werk met plezier kunnen blijven volhouden? En hoe zorg je voor jezelf als zorgprofessional? Met meer dan 400 online deelnemers en de mogelijkheid om terug te kijken via o.a. Youtube(new window) is er een mooie verbinding tot stand gekomen tussen wetenschap en praktijk over een zeer actueel onderwerp. We hopen hiermee een concrete impact te hebben gemaakt in hoe we omgaan met onze zorgprofessionals maar ook wat zij zelf kunnen doen. Hiermee helpen we zowel de zorgorganisaties, de zorgprofessionals als de patiënten. 
 

Bekijk het webinar hier terug: