Geestelijke Gezondheid - Geestdrift

Bij de Academische Werkplaats (AW) Geestdrift gaan we voor het verbeteren en optimaliseren van de geestelijke gezondheidszorg. De kennisuitwisseling richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van mensen met psychische aandoeningen.

Aan de AW Geestdrift waren in 2021 vier hoogleraren verbonden:

  • De leerstoel van prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen richt zich op 'Forensische Geestelijke Gezondheidszorg'. Deze leerstoel is ingesteld door GGzE;

  • Prof. dr. Inge Bongers richt zich op duurzame innovatie voor (mentale) gezondheids(zorg) met haar leerstoel ‘Evidence-based management in de Geestelijke Gezondheidszorg’. Ook deze leerstoel is ingesteld door GGzE;

  • Vanuit de leerstoel ‘Ambulantisering en deïnstitutionalisering’, ingesteld door het Trimbos-instituut, doet prof. dr. Hans Kroon onderzoek;

  • En prof. dr. Arno van Dam richt zich met zijn leerstoel op ‘Antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij’. Hij hield op 1 oktober 2021 zijn inaugurele rede. Deze leerstoel is ingesteld door GGZ WNB.

Prof. dr. Jaap van Weeghel ging in 2020 met emeritaat (bijzondere leerstoel ‘Rehabilitatie en maatschappelijke participatie’). In 2021 is zijn afscheid van kenniscentrum Phrenos gevierd tijdens een prachtig afscheidssymposium in stadion Galgenwaard in Utrecht. Hier wachtte hem een grote verrassing. Hij werd die dag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast deze leerstoelen zijn er (gepromoveerde) senioronderzoekers en science practitoners actief, wiens onderzoeken zich richten op de zorg en de verbetering van de kwaliteit van leven van verschillende doelgroepen (waaronder mensen met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, ouderenpsychiatrie, jeugd). Hierbij zijn kernthema’s o.a. herstel en rehabilitatie, samen beslissen, samenwerken in het netwerk, uitkomstinformatie, onvrijwillige zorg, welbevinden, (arbeids-)participatie, interventies, implementatie en destigmatisering.

We hebben in 2021 van een aantal prachtige promoties mogen genieten; Sarita Sanches, Sacha Kwakernaak, Lisette Janssen-de Ruijter en Emma Hofstra hebben hun proefschrift met succes verdedigd. Sarita Sanches is cum laude gepromoveerd.

Op 10 juni 2021 heeft ook de Geestdrift Roadshow weer plaatsgevonden, ditmaal bij GGzE. Dit is een van de kennisuitwisselingsevenementen van Geestdrift, waarbij verschillende onderzoekers hun onderzoeksbevindingen presenteren aan professionals van de verschillende organisaties, en hier met hen interactief over van gedachten wisselen.

De gezichten van Geestdrift

Myrthe Bredenoort, drs. Janneke Aerts, dr. Arjan Videler, drs. Alexa Rutten, dr. Margot Metz, dr. Helene Andrea, prof. dr. Evelien Brouwers, Matthijs Hamakers MSc , dr. Jeroen Dewinter, dr. Diana Roeg, prof. dr. Jaap van Weeghel, drs. Leonard van der Kolk, Juul Koene, Caroline van Genk MSc, dr. Lars de Vroege, dr. Andrea Rozema, drs. Lisette Janssen-de Ruijter, prof. dr. Richard Janssen, Rachel Jacobs, dr. Iman Elfeddali, Marloes van Wezel MSc, Brenda de Visser MSc, Barbara Donders, prof. dr. Arno van Dam, prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen en prof. dr. Inge Bongers

Niet op de foto:  Wendy Albers MSc, Matheus Arts MD MSc, drs. Marieke Bruggemann-Kluvers, Angelique Claeijs MSc, dr. Eric de Heer, drs. Mickey Hoek, prof. dr. Hans Kroon, dr. Machtold Ouwens, David Proost MSc, dr. Madeleine Rijckmans, Latifa Si Amer MSc, Lisa Moonen, Amber Swinkels, Anne Vergeest, dr. Yolande Voskes en Bente van Woerden MSc

Meer Geestdrift: