Parels Geestdrift

Trots op hoge impactscore!

De impactfactor van een wetenschappelijk tijdschrift geeft aan hoe vaak een artikel gemiddeld binnen dit tijdschrift geciteerd wordt. Binnen de psychiatrie en mentale gezondheid zijn er internationaal gezien ruim 500 tijdschriften die een impact factor toegekend hebben gekregen. Een belangrijke publicatie van promovendus Cathelijn Tjaden met o.a. begeleiders Jaap van Weeghel en Hans Kroon is gepubliceerd is het toonaangevende vakblad JAMA Psychiatry (IF 21.6). De titel van haar artikel was (new window)Effectiveness of Resource Groups for Improving Empowerment, Quality of Life, and Functioning of People With Severe Mental Illness: A Randomized Clinical Trial(new window) in het tijdschift JAMA kreeg een enorm hoge impactscore. Hier zijn we behoorlijk trots op!

Cathelijn Tjaden: “Het is echt hartstikke gaaf dat het artikel wereldwijd door zoveel mensen gelezen wordt. Het is meer dan 12.000 keer bekeken en 1.500 keer gedownload. Het voelt heel erg als loon na hard werken en erkenning voor de gedegen onderzoeksopzet die we met elkaar zo nauwgezet hebben nageleefd. Het voelt echt alsof je in de Champions League mee mag spelen. Inhoudelijk gezien is het voor de methodiek die we onderzochten, werken met resourcegroepen als manier voor samenwerken met informele netwerk en stimuleren van eigen regie, ook een enorme boost en bevestiging dat de methodiek interessant en veelbelovend is voor velen. Ik hoop dat de publicatie zal aanzetten tot doorontwikkeling en beter begrip van de werkende mechanismen.’’

De cliënt centraal
"We onderzochten of het werken met resourcegroepen, een steungroep die is samengesteld door de cliënt en die hem/haar helpt zelfgekozen hersteldoelen te bereiken, een waardevolle toevoeging is op de huidige zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Het is een manier om de cliënt en diens dagelijkse leefomgeving centraal te stellen in de zorg en ondersteuning. We vonden dat het werken met resourcegroepen leidt tot het ervaren van meer empowerment, verbeterde kwaliteit van leven, minder beperkingen in het dagelijks functioneren en meer persoonlijk herstel, vergeleken met de gebruikelijke zorg. De methode was niet effectiever in het verminderen van symptomen, ook hadden mensen niet vaker een (on)betaalde baan.”

Een hoge impactscore draagt onder andere bij aan versnelling van de implementatie van onderzoeksresultaten. Hierdoor zien we dat clienten met ernstige psychiatrische aandoeningen beter geholpen kunnen worden en sneller herstellen. En dat is een prachtig resultaat!

  

 

Cum Laude promotie

Vrijdag 7 april 2021 promoveerde Sarita Sanchez cum laude met haar proefschrift: ‘Working towards social participation. Helping individuals with severe mental illness reach their goals related to work, education and meaningful daily activities through psychiatric rehabilitation.’ Uit haar promotieonderzoek bleek dat de stem van de patiënt doorslaggevend is voor rehabilitatie bij ernstige psychische aandoeningen. Doordat dit een hele diverse groep is, is begeleiding op maat noodzakelijk. Daarvoor moeten hulpverleners in staat gesteld worden om een doelgerichte werkrelatie met hun patiënten te ontwikkelen. Dat vraagt om voldoende tijd en ruimte binnen de ggz. Het is belangrijk dat hulpverlening aan de relatie met de patiënt kan werken. Met name voor de groep die weinig activiteiten onderneemt en veel symptomen heeft is dit een belangrijk punt van aandacht!

Dit onderzoek draagt prachtig bij aan het verbeteren van de geestelijke gezondheidzorg en geeft weer een stukje meer inzicht in de manier waarop we mensen met ernstige psychische problematiek kunnen helpen. Het betreft niet alleen een uiterst relevant onderzoek, maar de wetenschappelijke kwaliteit ervan werd ook cum laude beoordeeld!

Promotores: prof. dr. Jaap van Weeghel (Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences), dr. Wilma Swildens (Altrecht GGZ/Hogeschool InHolland) en dr. Jooske van Busschbach (Rijksuniversiteit Groningen/Hogeschool Windesheim).

Wilt u meer weten over dit proefschrift of het onderwerp neem dan contact op met de coördinator van de werkplaats.