Partners Geestdrift

De Academische Werkplaats Geestdrift is een structurele samenwerking tussen GGz Breburg, GGz Eindhoven en de Kempen (GGzE), en GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) en Tranzo – Tilburg University. In 2021 werd bekend dat ook GGz Reinier van Arkel toetreedt als partner van de academische werkplaats. Op projectbasis wordt met meerdere partijen samengewerkt, zie het overzicht op onze website.

Contact

Coördinator Academische Werkplaats Geestelijke Gezondheid – Geestdrift
Prof. dr. Evelien Brouwers
+31(0)13 466 29 62 – 013 466 2969
E.P.M.Brouwers@tilburguniversity.edu

Secretariaat Tranzo
+31(0)13 466 2969
tranzo@tilburguniversity.edu