Partners Jeugd

De Academische Werkplaats Jeugd is een structurele samenwerking tussen LOC Waardevolle zorg, Gemeente Eindhoven, Gemeente Breda, Gemeente Tilburg, GGD West-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, Sterk Huis, Combinatie Jeugdzorg, Stichting Koraal, GGz Eindhoven en de Kempen, GGZ de Viersprong, Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Fontys Hogeschool Pedagogiek, Avans Hogeschool, en Tranzo - Tilburg University. Deze organisaties hebben gezamenlijk de bijzondere leerstoelen ‘Zorg voor jeugd’ en ‘Transformeren voor de jeugd’. Daarnaast is de bijzondere leerstoel ‘Infant Mental Health’ ingesteld door Youz aan de werkplaats verbonden. Op projectbasis wordt met meerdere partijen samengewerkt, zie het overzicht op onze website.

Contact

Coordinator van de Academische Werkplaats Jeugd
Dr. Jolanda Mathijssen
+31(0)13 466 33 01
J.J.P.Mathijssen@tilburguniversity.edu

Secretariaat Tranzo
+31(0)13 466 2969
tranzo@tilburguniversity.edu