Kennisnetwerk Gezondheidseconomie

Gezondheidseconomie gaat over welvaart en gezondheid. Een goede gezondheid is voor de meeste mensen een van de belangrijkste dingen in het leven. En gezondheid is ook een kapitaal goed dat via de arbeidsproductiviteit bijdraagt aan de welvaart van Nederland. Gezondheidseconomie gaat ook over schaarste en keuzes. We kunnen niet het hele nationaal inkomen aan de gezondheidszorg uitgeven. Het is daarom ook van belang om doelmatige zorg voorrang te geven en de zorg zo te organiseren dat de zorguitgaven houdbaar zijn.

Dat organisatievraagstuk gaat steeds meer over samenwerking in ketens en netwerken.

We willen met dit kennisnetwerk is om gezondheid economische kennis binnen en buiten Tranzo te bevorderen. Daartoe wordt samengewerkt met collega’s van de economische faculteit TiSEM en met tal van andere landelijke en regionale organisaties. De onderwerpen strekken zich uit over de breedte van preventie en zorg. Van preventie tot patiëntenlogistiek, van gedragsverandering tot bekostigingsvraagstukken, en van vergrijzing tot de organisatie van de zorg in ketens en netwerken.

De gezichten van Gezondheidseconomie

Prof. dr. ir. Bert Meijboom, prof. dr. Johan Polder en Floor Kersteman.

Niet op de foto: prof. dr. Caroline Baan en Wafa Ali Ammar.

Meer Gezondheidseconomie: