Parels Gezondheidseconomie

Een vliegende start

n.a.v. de publicatie van Iris Meulman:

Het zorggebruik van mensen verschilt enorm. Allerlei factoren spelen een rol. Zowel persoonlijk als maatschappelijk. Gezondheid is belangrijk, maar ook het inkomen van mensen en hoe de zorg georganiseerd is. Promovenda Iris Meulman gaat in haar promotieonderzoek de sociaaleconomische verschillen in zorggebruik in kaart brengen. Zowel met empirische gegevens als op basis van literatuuronderzoek. Door middel van een Systematic Review wil ze alles wat al bekend is bestuderen en beschrijven.

Om die review zo goed en transparant mogelijk uit te voeren heeft Iris eerst een protocol opgesteld, wat voorafgaand aan de review is gepubliceerd in BMJ Open. En dat al in het eerste jaar van haar onderzoek! Een pareltje van wetenschappelijke kwaliteit. Benieuwd naar deze publicatie? Bekijk het via deze link: 'Why does healthcare utilisation differ between socioeconomic groups in OECD countries with universal healthcare coverage? A protocol for a systematic review'.

Geestdrift en Gezondheidseconomie bundelen krachten

“Zorgpaden in de ggz dreigen loden pijpen te worden” aldus een manager uit de sector. Organisaties in de ggz zijn daarom op zoek naar nieuwe methoden om tegemoet te komen aan unieke behandelingsbehoeften. Wij onderzochten in hoeverre modulair organiseren kan worden toegepast om zorgpaden in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg flexibeler te maken. Het doel was om ‘samen beslissen’ (Eng: shared decision making) hiermee verder te stimuleren en daarmee zorgprocessen aan te passen aan de context van de patiënt, met behoud van evidence-based standaarden. Inmiddels wordt in de ggz al meer modulair gewerkt, wat faciliterend is aan het samen beslissen, passende behandelkeuzes en maatwerk voor de cliënt.

Binnen ons Kennnisnetwerk al langer ervaring mee (bijv. promotie Vincent Peters over netwerkzorg voor kinderen met Downsyndroom; lopend onderzoek over meer patient-georienteerd maken van oncologische zorgpaden).
Lees de publicatie 'Improving Customisation in Clinical Pathways by Using a Modular Perspective'.