Partners van Gezondheidseconomie

Het Kennisnetwerk Gezondheidseconomie is een structurele samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM) en Tranzo - Tilburg University. Op projectbasis wordt met meerdere partijen samengewerkt, zie het overzicht op onze website.

De leerstoel van prof. dr. Johan Polder, getiteld ‘Economische Aspecten van gezondheid en zorg’ en van prof. dr. Caroline Baan, getiteld ‘Integrale gezondheidszorg’ zijn aan het kennisnetwerk verbonden. De laatste 2 leerstoelen zijn gevestigd door het RIVM.