Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg

Gezondheidszorg is tegenwoordig een ingewikkeld stelsel, met cruciale rollen voor patiënten, artsen en zorgorganisaties. Dit ingewikkelde stelsel laten draaien vergt aandacht en tijd, dat is de focus van onze Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg (KHZ).

Binnen de werkplaats richt prof. dr. ir. Bert Meijboom zich, vanuit Operations Management, op de optimale afstemming van de deelprocessen in de zorg, met ruimte voor keuzes en voorkeuren van individuele patiënten. Prof. dr. Roland Friele richt zich op de vraag hoe wet- en regelgeving bijdragen aan kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid, met in het bijzonder aandacht voor de vraag hoe kan worden gereageerd op situaties waarin iets is misgegaan. Prof. dr. Esther de Vries bestudeert de betekenis van netwerkzorg, in het bijzonder voor mensen die afwijken van ‘de gemiddelde patiënt’. Daarbij richt ze zich speciaal op de toenemende datagedrevenheid in de zorg. Ze werkt daarin nauw samen met prof. dr. Robert Verheij. Hij richt zich op de transparantie van zorg vanuit het perspectief van de patiënt, in het bijzonder op de mogelijkheden die de enorme hoeveelheden data bieden die het zorgstelsel zelf voortbrengt en op de condities die voor dit gebruik nodig zijn. Tijdens zijn oratie op 17 september 2021 ging hij hier uitvoerig op in. Prof. dr. Johan Polder brengt het economische perspectief, met bijzondere aandacht voor de betaalbaarheid van de zorg, ook in de toekomst. Hij past dat perspectief toe op een de brede range van zorg: van preventie tot de langdurige zorg, inclusief de rol van verzekeraars.

Een aantal van deze hoogleraren is werkzaam bij nationale instituten. Dit betekent dat in deze Academische Werkplaats ook vraagstukken op nationaal niveau worden opgepakt. Datasets uit de zorgpraktijk worden gebruikt om vragen over pakketbeheer te beantwoorden voor het Zorginstituut Nederland. Wetsevaluaties geven inzicht in de impact van wet- en regelgeving in de zorg. Analyses van zorguitgaven geven inzicht in de duurzaamheid van het stelsel en de onderliggende solidariteit.

De kracht zit uiteindelijk in de combinatie: kennis opgedaan op nationaal niveau biedt een kader voor onderzoek in de regio. En, zeker zo relevant, kennis uit de regio vindt zo zijn weg naar onderzoek op landelijk niveau.

De gezichten van KHZ

Prof. dr. Esther de Vries, prof. dr. ir. Roland Friele, dr. Ruud Roodbeen, Wytske Meekes MSc,  Vincent Peters MSc, Henri van Dalen MSc, Floor Kersteman, drs. Manon Roest, Vera van Druten MA en prof. dr. ir. Bert Meijboom. 

Niet op de foto: Wafa Ali Ammar, Evita Bartels MSc, drs. Noortje Eijsvoogel, Biniyam Gebeyehu MSc, Lisanne Janssen MD en prof. dr. Robert Verheij.

Meer KHZ: