Parels KHZ

Impact met e-health symposium

E-health wordt gezien als een oplossing voor heel veel problemen in de gezondheidszorg, bijna als het wel bekende ‘duizend dingen doekje’, met oplossingen voor personeelstekorten of bijdragen aan nog betere zorg. Lucille Standaar doet onderzoek naar de ontwikkelingen in het gebruik van e-health ten behoeve van de e-health monitor. Dit is een project van het RIVM, NELL en het Nivel. In haar promotieonderzoek stelt ze de vraag of e-health ook een oplossing kan zijn voor de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland. Of is het misschien zo dat e-health die verschillen juist gaat vergroten? Lucille ontdekte dat ook andere onderzoekers in Nederland met deze vraag aan de gang gaan. Om die mensen bij elkaar te brengen, inzichten te delen en de verbinding te leggen met de praktijk organiseerde zij een symposium. De opkomst van dit symposium gaf aan dat er een duidelijke behoefte is aan kennisdeling op dit gebied. Waar ze een kleinschalig symposium wilde organiseren, namen er op 29 november meer dan 130 mensen deel aan dit symposium, mensen uit de praktijk en onderzoekers.

Tijdens het symposium is gebleken dat er verschillende onderzoekstrajecten zijn gestart over de relatie e-health en sociaal-economische gezondheidsverschillen. Dit heeft geleid tot concrete afspraken om onderling samen te werken, kennis uit te wisselen en dit symposium nog een keer te herhalen.

Ontwikkeling van methodologie

Onderzoeken vallen of staan bij hoe de data verzameld en gebruikt wordt. De technieken hierin zijn daarom ook continue in ontwikkeling. Binnen de AW KHZ heeft Lisanne Janssen, promovendus die op 13 juni 2022 haar proefschift (Towards early recognition of hypogammaglobulinaemia. New insights into clinical presentation patterns and screening tools) heeft verdedigd, gebruik gemaakt van een meta-analyse techniek (pooled proportion) van allerlei verschillende soorten artikelen over de zeldzame aandoening CVID. Met als doel om daarmee - ondanks de zeldzaamheid, waardoor echt grote studies niet goed mogelijk zijn - toch een goed beeld te schetsen wat de klinische presentatie van dit ziektebeeld is/ kan zijn. Dit is al op allerlei plaatsen opgepakt door artsen en onderzoekers om in de praktijk te gebruiken. Front Immunol. 2021 Mar 23;12:620709. doi: 10.3389/fimmu.2021.620709. PMID: 33833753; PMCID: PMC8021796.

Ook binnen de universiteit zien we dat deze methodiek opgepakt wordt. Zo werkt Barbara Bergmans (promovendus) samen met het ETZ. Samen met Biniyam Gebeyehu (promovendus bij het Herbert Simon Research Institute) werkt zij met hetzelfde principe binnen haar onderwerp aan een meta-analyse om predictoren voor het optreden van ongewone infectieuze bijwerkingen bij biologicals gebruik te kunnen voorspellen. Zij breiden de methodologie nog verder uit door ook meta-regressie toe te voegen.