Leven met een verstandelijke beperking

Binnen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) wordt structureel en duurzaam samengewerkt tussen 15 zorgorganisaties, de landelijke belangenvereniging LFB en Tranzo, Tilburg University. Samen met haar partners verricht de AWVB wetenschappelijk onderzoek en maakt de resultaten ervan toepasbaar voor de zorg- en onderwijspraktijk. De AWVB werkt hierbij vanuit vier thema’s(new window) - Eigen regie & ervaringsdeskundigheid, Familie, Kwaliteitszorg & vakmanschap en E-health - en een tijdelijk vijfde thema: Covid-19.

De coronapandemie heeft ook in 2021 grote invloed gehad op onze samenleving als geheel en op het leven van ieder individu. Dat gold in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals. Om hen zoveel als mogelijk te ondersteunen, leverde de AWVB in 2021 een bijdrage aan de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke kennis om samen met de zorgpraktijk de coronapandemie het hoofd te bieden. Daarnaast werden binnen de AWVB lopende onderzoeken waar mogelijk digitaal voortgezet. Nieuwe onderzoeksprojecten kregen vorm, waarbij dataverzameling grotendeels online plaatsvond via een beeldbelverbinding of een vlog.

De AWVB vertaalt actuele kennis uit haar onderzoek in toegankelijke en direct toepasbare producten voor de zorgpraktijk en het onderwijs. In 2021 heeft de AWVB in samenwerking met het mbo vier lesmodules ontwikkeld en uitgebracht; lees hierover meer bij onze parels [link naar parels]. Daarnaast lanceerde de AWVB de driedelige podcastserie ‘Puur met Petri’, waarin prof. dr. Petri Embregts wil laten zien wat er speelt in de levens van mensen met een verstandelijke beperking en hun families. Embregts: “Bovenal wil ik hun kracht delen. We willen in Nederland graag komen tot een inclusieve samenleving, die openstaat voor ieder mens. Zichtbaarheid en verbinding zijn daarbij belangrijk. Ik hoop hier met mijn podcast een bijdrage aan te leveren.” Bekijk en beluister(new window) de podcast via de nieuwe website www.awvb.nl(new window). Hierop is, naast de praktijk- en onderwijsproducten, meer informatie te vinden over de AWVB en haar wetenschappelijke onderzoeken. Ook bevat de website het laatste nieuws vanuit deze academische werkplaats.

Op 15 oktober 2021 promoveerde Tess Tournier op het onderwerp ‘Inzicht in Triple-C en het belang van relaties in het leven van mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag(new window)’. Daarnaast rondde de AWVB-adviesraad van ervaringsdeskundigen in 2021 een training af waardoor de leden in staat zijn om onderzoeksvoorstellen van onderzoekers bij de AWVB van advies te voorzien. Lees hierover meer bij onze Parels [link naar parels]. Verder traden twee nieuwe zorgorganisaties toe tot de AWVB (SWZ Zorg en Elver) en was 2021 het eerste formele jaar voor de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen(new window) (AAWVB), waar alle Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen in Nederland bij aangesloten zijn. Prof. dr. Petri Embregts is voorzitter van de Associatie. Met deze kennis- en krachtenbundeling kan de Associatie haar ambitie om te komen tot verbinding, samenwerking, coördinatie en een duidelijke profilering op landelijk niveau, verder vormgeven. Tot slot bestond de AWVB in 2021 tien jaar. Dat gaat gevierd worden in de vorm van de AWVB on tour(new window)! Door de coronapandemie is deze tour met mini-symposia bij de partnerorganisaties doorgeschoven naar het najaar van 2022.

De AWVB heeft ook een eigen jaarverslag(new window). Hier vindt u nog veel meer informatie over de organisatie van de AWVB en wat zij allemaal doet. Naast een overzicht van corona-gerelateerde onderzoeken, blikt de AWVB in haar jaarverslag terug op andere werkzaamheden in 2021. Zoals enkele van de vele andere interessante onderzoeken binnen de kernthema’s en de praktijkproducten die de AWVB ontwikkelde voor de zorgpraktijk en het onderwijs. Ook belicht de AWVB in haar jaarverslag onder andere de nieuwe website www.awvb.nl(new window) en de inhoudelijke communities die in 2021 werden opgericht.

De gezichten van AWVB

Pála Kúld MSc, dr. Noud Frielink, drs. Wieneke Penninga, Roos Dekker MSc, drs. Marion Kersten, Moniek Voermans MSc, Saskia Tielemans, drs. Vanja de Groot, dr. Eline Roelofsen, Kim Beenhakker, drs. Alexandra Haenen, Wouter de Wit MSc, Pauline Geuijen MSc, Mireille de Beer, Ad van Ginneken, Laura Vromans MSc, Luciënne Heerkens, ir. Carry van Leest, drs. Frances Vereijken, Barbara Donders, Esmee Adam MSc, drs. Suzanne Lokman, Marloes Thalen MSc, Kayleigh van Beurden MSc, dr. Lex Hendriks, dr. Marieke den Boer-Westerman, dr. Tess Tournier, drs. Cathelijn Oudshoorn, prof. dr. Petri Embregts en dr. Sanne Giesbers.

Niet op de foto:  dr. Wietske van Oorsouw, Anja van der Pol en Mirjam Zijlmans-van Berkel MSc.  

Meer AWVB: