Parels AWVB

Lancering vier mbo-lesmodules

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) heeft sinds de start van de Werkplaats trainingen en lesmodules ontwikkeld op basis van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. In de eerste jaren richtte de samenwerking zich op het academisch (Tilburg University) en postacademisch (RINO Zuid) onderwijs. In 2018 startte, als eerste stap in de kennisdeling vanuit de AWVB met het mbo-onderwijs, een pilot met ROC Tilburg rondom het thema verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met docenten, een trainer, onderzoekers van de AWVB en de ervaringsdeskundige co-docent van de AWVB werden gastlessen over verslaving verzorgd aan studenten van de opleidingen Verzorgende IG (niveau 3), Verpleegkundige (niveau 4) en Maatschappelijke zorg (niveau 3 en 4). Een student gaf in de evaluatie van deze gastlessen het volgende aan:

De positieve ervaringen met deze gastlessen vormden het startpunt voor de ontwikkeling van meerdere lesmodules op basis van de resultaten van (promotie)onderzoeken uitgevoerd binnen de AWVB. Naast een module over het thema verslaving zijn er nog drie andere modules: over de thema’s zelfbeschadigend gedrag, zelfbepaling en familienetwerken bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Iedere module bestaat uit lessen met verschillende interactieve lesvormen, zoals praktijksimulaties, en gastlessen met ervaringsdeskundigen.

Met de ontwikkeling van deze lesmodules zorgt de AWVB ervoor dat actuele, wetenschappelijke kennis over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ook de (toekomstige) zorgprofessionals bereikt.

Meer weten over deze lesmodules?

De modules zijn kosteloos beschikbaar voor opleidingsfunctionarissen van interne academies van zorgorganisaties en voor alle docenten die betrokken zijn bij mbo-opleidingen aan toekomstige zorgprofessionals. Ze zijn op te vragen bij Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB: G.C.J.Heerkens@tilburguniversity.edu. Meer informatie vindt u op de website(new window) van de AWVB.

Ervaringskennis van mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking beschikken over unieke kennis op basis van hun eigen ervaringen. Binnen het kernthema ‘Eigen regie en ervaringsdeskundigheid’ onderzoekt de AWVB hoe optimaal gebruik gemaakt kan worden van de ervaringsdeskundigheid van mensen met een verstandelijke beperking. Met als doel de kwaliteit van zorg en ondersteuning, en die van onderwijs en onderzoek, te optimaliseren. Daarnaast richt het onderzoek binnen dit thema zich op het vergroten van de eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking.

Er werken drie ervaringsdeskundigen(new window) bij de AWVB. Hun werkzaamheden richten zich op onderzoek, onderwijs en het voorzitten van de adviesraad. Twee van hen zijn in het kader van de Participatiewet geworven door Tilburg University om werkzaamheden te verrichten voor de AWVB. De derde medewerker werkt vanuit één van de partnerorganisaties als co-docent bij de AWVB.

Adviesraad

In oktober 2020 is de AWVB-adviesraad van ervaringsdeskundigen van start gegaan. Door mensen met een verstandelijke beperking vanaf het begin te betrekken bij onderzoek dat (ook) over hen gaat, wil de AWVB de unieke waarde van ervaringskennis beter benutten en zichtbaar maken. De adviesraad brengt advies uit over onderzoeksvoorstellen van AWVB-onderzoekers voordat deze ter beoordeling voorgelegd worden aan de ethische toetsingscommissie van Tilburg University.

Ter voorbereiding op de werkzaamheden in de adviesraad ontwikkelde en verzorgde de AWVB in 2021 de training ‘Wat is onderzoek doen?’. Daarin doorliepen de ervaringsdeskundigen van de adviesraad de verschillende stappen van onderzoek doen. De adviesraad heeft in 2021 ook voor het eerst advies uitgebracht over een onderzoeksvoorstel van de AWVB.

Lees hier meer(new window) over de samenstelling van de adviesraad.