Ouderen

In de Academische Werkplaats Ouderen staat mensgerichte ouderenzorg centraal. Ouderen, hun naasten, zorgprofessionals en onderzoekers werken intensief en continu samen om bij te dragen aan meer mensgerichte ouderenzorg. Wetenschappelijk onderzoek naar de leefwereld van ouderen die thuis wonen of in een verpleeghuis, is hierbij het uitgangspunt. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden op verschillende manieren, maar altijd in co-creatie, vertaald naar de zorgpraktijk. Zo ontwikkelen we kennis die wetenschappelijk en maatschappelijk relevant is en gebruik wordt in de ouderenzorg.

Prof. dr. Katrien Luijkx bekleedt de bijzondere leerstoel 'Ouderenzorg' en is voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderen. Deze werkplaats is lid van SANO (Samenwerkende Academische Netwerken Ouderen), een samenwerkingsverband van zes academische netwerken die zich allemaal richten op wetenschappelijk onderzoek om de ouderenzorg te verbeteren. Alle zes ontvangen een aanzienlijke structurele financiering om de kennisinfrastructuur in de ouderenzorg te versterken. Binnen deze Academische Werkplaats wenden we de financiering onder andere aan voor het versterken van de samenwerking tussen universiteit en zorgpraktijk, voor het inzetten van specifieke expertise nodig voor het realiseren van de vertaalslag en voor het ontwikkelen van praktijkproducten die helpen om de wetenschappelijke inzichten in de praktijk te gebruiken.

Om de resultaten uit ons wetenschappelijk onderzoek ook écht in de zorgpraktijk te kunnen implementeren, ontwikkelen we, samen met ouderen, hun naasten en zorgprofessionals, praktisch bruikbare werkwijzen of instrumenten. Deze worden met (toekomstige) zorgprofessionals op een toegankelijke manier gedeeld, bijvoorbeeld via de website mensgerichteouderenzorg.nl, LinkedIn, scholing, interactieve werkvormen, een filmpje of een spel. De langdurige en structurele samenwerking met zorgorganisaties en onderwijsinstellingen is belangrijk. Hierdoor is samen wetenschappelijk onderzoek doen en resultaten delen met (toekomstige) zorgverleners vanzelfsprekend.

Hoewel medewerkers van ouderenzorgorganisaties overbelast waren door Covid-19, lukte het ook in 2021 toch om samen te werken. Dat deden we in projecten, maar ook los daarvan. Zo organiseerden we in 2021 twee Werkplaatsen, dat zijn eendaagse evenementen waarin diverse belanghebbenden, volgens de uitgangspunten van design thinking, wetenschappelijke onderzoeksresultaten vertalen naar de praktijk. En in maart was de Academische Werkplaats Ouderen de host van de SANO Wetenschapsdag. Een dag waarop onderzoekers, ouderen en zorgprofessionals, verbonden aan de Sano werkplaatsen samen naar inspirerende lezingen luisterden en van gedachten wisselden in op specifieke onderwerpen gerichte workshops. Zelfs in digitale vorm was deze dag enorm inspirerend.

De gezichten van Ouderen

Dr. Meriam Janssen, Suzie Noten MSc, dr. Sascha Bolt, dr. Annerieke Stoop, Karien Waterschoot MSc, drs. Claudia van Erven, dr. Aukelien Scheffelaar, Charlotte van Weereld MSc, drs. Antonet Adolfs-Boonman, dr. Marjolein Verbiest, prof. dr. Katrien Luijkx, Marjolein Dankers, Elke van Delft, drs. Suzan van Liempd, Danielle van Gaans, Lieke Verspeek, Ria Zandbergen, dr. Jolande van Loon, drs. Irene Muller-Schoof, dr. Tineke Roelofs en Sophie Clesca.

Niet op de foto: Judy Borsje, dr. Jogé Boumans, Damien Broekharst MSc, drs. Ingrid Goudriaan, Lisette de Graaf MSc, Lieke de Jong MA en Wafa Ali Ammar.  

Meer Ouderen: