Parels Ouderen

De Werkplaats ‘Dat bepaal ik zelf wel!’

Het onderzoek van Jolande van Loon MSc naar eigen regie van ouderen in de langdurige intramurale ouderenzorg, stond vorig jaar centraal tijdens De Werkplaats ‘Dat bepaal ik zelf wel!’. Een inspirerende dag waarop zorgprofessionals creatief aan de slag gingen met de resultaten van dit onderzoek. Het doel was om ‘iets’ te ontwikkelen dat in de praktijk gebruikt kan worden om eigen regie van verpleeghuisbewoners te faciliteren en te stimuleren. Aan het eind van deze middag hadden alle groepen een prototype gemaakt, dat zij vervolgens presenteerden aan een vakjury en aan alle bezoekers. Met de twee winnende teams wordt in 2022 hun idee verder uitgewerkt, zodat het later breder verspreid kan worden.

Praatplaat: Over leven met corona

Dat de Covid-19 maatregelen grote gevolgen voor de samenleving hadden, heeft één ieder van ons ervaren. Maar ook zeker voor ouderen in verpleeghuizen hadden deze maatregelen een enorme impact. Suzie Noten deed in 2021 onderzoek naar de gevolgen van de restrictieve maatregelen rondom COVID-19 op verpleeghuisbewoners, naasten en vrijwilligers. In juli 2021 organiseerden we een Mini Werkplaats waarin het vertalen van de onderzoeksresultaten naar producten die bruikbaar zijn in het verpleeghuis centraal stond. Verpleegkundigen, verzorgenden, studenten, docenten, beleidsmakers en onderzoekers kwamen bij elkaar om met de resultaten van het onderzoek aan de slag te gaan. Samen met de deelnemers van deze dag zijn er drie ideeën gekozen waaruit vervolgens één concept is ontwikkeld, een enorme zoekplaat met tot de verbeelding sprekende taferelen, met bijbehorende werkvormen. Deze ‘Praatplaat: Over leven met corona’ stimuleert het gesprek tussen betrokkenen. Zij ontdekken dan samen wat er goed ging, wat er beter kan en wat leerpunten voor de toekomst zijn. De praatplaat en werkvormen zijn via de website mensgerichteouderenzorg.nl(new window) te downloaden.