Publieke Gezondheid Brabant

De aanhoudende coronapandemie maakte 2021 voor de publieke gezondheid wederom tot een bijzonder jaar! De drie Brabantse GGD’en die samen met de partners Tranzo - Tilburg University, Het PON & Telos en het RIVM de basis zijn van deze Academische Werkplaats, bevinden zich in het hart van de pandemie.

Met deze partners doen we in co-creatie met professionals onderzoek gericht op het genereren van evidence voor het beleid en praktijk van de (lokale) publieke gezondheidszorg. Om zo de wetenschappelijke onderbouwing van beleid en praktijk in de lokale publieke gezondheidszorg en preventie te versterken. Aan de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (AWPG Brabant) waren in 2021 prof. dr. ing. Hans van Oers, 'Openbare Gezondheidszorg' en prof. dr. Caroline Baan, 'Integrale gezondheidszorg' (bijzondere leerstoel vanuit het RIVM) verbonden als hoogleraren. In 2021 hebben we het nog een jaar met online werkbezoeken moeten doen zoals die van de PHned bijeenkomst, waarbij zo’n 30 professionals werkzaam in het veld van de publieke gezondheid een online werkbezoek brachten aan de AWPG Brabant. Dr. Ien van de Goor leidde het werkbezoek in met een presentatie over werkwijze en projecten, gevolgd door een bijdrage van Heike Garritsen (promovendus) over Rookvrije Sport, een bijdrage van Rob Bovens over de IkPas Campagne en ter afronding een levendige discussie.

Door de gevolgen van corona op evenementen hebben we het webinar ontdekt. Omdat een fysiek symposium in 2021 niet georganiseerd kon worden, hebben we over het onderzoek Nu Niet Zwanger (NNZ) in Midden-Brabant (zie de parels om hier meer over te lezen) een webinar uitgebracht. Dit webinar is voor iedereen te bekijken en geeft een goed beeld van wat het onderzoek naar Nu Niet Zwanger heeft opgeleverd voor Midden-Brabant en voor andere regio’s in Nederland waar NNZ wordt uitgevoerd of gaat starten. Desondanks zijn we blij om evenementen weer fysiek te kunnen houden in 2022.

De gezichten van AWPG Brabant

Dr. Mariëlle Cloin, dr. Andrea Rozema, Kristine Derksen, Wytske Meekes MSc, drs. Wendy Jeeninga, dr. Ien van de Goor en Ruben Smeets MSc.

Niet op de foto: Frédérique Alberts, prof. dr. Caroline Baan, Linsey Dik, drs. Catherine van Engen, dr. Antje Eugster, Heike Garritsen, Marieke Hillaert, Ross Howard-Hildige, dr. Monique Jacobs-van der Bruggen, drs. Maiju Jongeneel, dr. ir. Hanneke Kruize, dr. Sandra Kuiper, dr. Theo Kuunders, dr. Sanne de Laat, Eva van Malsen, prof. dr. ing. Hans van Oers en dr. Carin Rots.  

Meer AWPG Brabant: