Sociaal Werk

De Academische Werkplaats Sociaal Werk houdt zich bezig met transities in het sociale domein. De omslag naar meer regie bij de burger en zijn sociale omgeving en meer integraal werken in de wijk, brengt ook een verandering in de rol van de sociale professional met zich mee. Bovendien zijn de transities een grote uitdaging voor de gemeenten en houdt dit een risico in voor kwetsbare burgers.

Deze veranderingen willen we wetenschappelijk onderbouwen en ondersteunen door innovatieve producten en methodieken mede te ontwikkelen, te implementeren en op hun effectiviteit te toetsen. In de onderzoeksagenda staat de vraag centraal hoe sociaal werk empowerment van burgers en van organisaties kan stimuleren, met als doel een sterke, inclusieve samenleving.

De leerstoel ‘Sociaal Werk’ wordt vanaf juli 2019 bezet door prof. dr. Tine Van Regenmortel. De Academische Werkplaats en de leerstoel worden gefinancierd door de Stichting Sociaal Werk.

In 2021 hadden we verschillende hoogtepunten binnen Sociaal Werk. Zo verdedigde Max Huber zijn proefschrift ‘Sailing on self-management. Organizing empowerment in an institutional setting’. Een nieuwe promovenda, Jacoba Huizenga, startte een promotieonderzoek naar een integrale benadering van mensen met hun dementie en hun naasten in samenwerking met de Hogeschool Utrecht.

Ook werd Tine Van Regenmortel in 2021 benoemd tot voorzitter van de nieuwe Verkenningscommissie Hogere Sociale Studies in opvolging van de eerdere commissie ‘Meer van waarde’ onder leiding van Hans Boutellier. De hoofdvraag voor deze verkenningscommissie is: ‘Hoe kunnen professionals in het sociale domein – werkend vanuit hun positie in het hart van de samenleving – bijdragen aan sociale verandering, welke crossovers tussen domeinen zijn daarbij onontbeerlijk en wat betekent dit voor Hogere Sociale Studies?. Dit rapport zal eind juni 2022 worden afgerond.

De gezichten van Sociaal Werk

Drs. Jacoba Huizenga, prof. dr. Tine Van Regenmortel, dr. Mariëlle Cloin, prof. dr. René Schalk, Ingrid van Loon en Carla Nouwen MSc.

Niet op de foto:  Dineke Bent-Lenselink MEd, Marcel van Eck MSW, drs. Martine Ganzevles, drs. Hans van Iersel, Thomas Noordink MSc, Wilma Numans MSc, Eva van Malsen, Linda Rothman MEd, Aletta Simons MSc, dr. Jolanda Sonneveld en Jenny Zwijnenburg MSc.  

Meer Sociaal Werk: