Parels Sociaal Werk

De waarde van empowerment in meetinstrumenten

Om de empowerende effecten van sociaal werk aan het licht te brengen zijn goede meetinstrumenten noodzakelijk. De manier waarop deze instrumenten worden ontwikkeld, heeft invloed op de kwaliteit van deze instrumenten. Thomas Noordink voerde het afgelopen jaar een Delphi studie uit, waarbij een panel bestaande uit 18 nationale en internationale experts op het gebied van empowerment, van meetinstrumenten en van het sociaal werk, zich boog over de vraag op welke wijze meetinstrumenten voor empowerment idealiter tot stand komen. Met veel passie en betrokkenheid committeerde het panel zich aan de drie Delphi rondes.

In de drie rondes werden meningen en argumenten van verschillende experts opgehaald, geordend, uitgewisseld en gecombineerd, wat uiteindelijk leidt tot een aangepaste richtlijn voor de ontwikkeling van meetinstrumenten voor empowerment. Hiermee kunnen onderzoekers en sociaal werk organisaties meetinstrumenten ontwikkelen waarmee zij empowerment bij hun doelgroep zichtbaar kunnen maken en hun werkwijzen hierop aan kunnen passen.

Gezinstherapie moet fysiek plaatsvinden bij gezinnen met seksueel misbruik achtergrond

De coronapandemie heeft wereldwijd grote gevolgen (gehad), dat geldt ook zeker voor kwetsbare gezinnen en kinderen, waaronder gezinnen waar seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Lockdowns en andere contactbeperkende maatregelen doorbraken plotseling de professionele behandeling van deze gezinnen. Jeugdhulporganisaties wereldwijd maakten (noodgedwongen) een switch naar online therapie en sindsdien wordt internationaal onderzoek gedaan naar effecten en ervaringen van online therapie.

In het (deel)onderzoek van Aletta Simons, is onderzocht wat de ervaringen zijn van zeven gezinstherapeuten van een gespecialiseerde jeugdhulporganisatie in het geven van online therapie aan gezinnen met een seksueel (sibling)misbruik achtergrond. Online therapie heeft volgens de geïnterviewde gezinstherapeuten geholpen om in verbinding te blijven met de gezinnen, maar essentiële therapeutische interventies - zoals het gesprek over het seksueel trauma en het bewerken van gezinsrelaties - waren online nauwelijks uitvoerbaar.

Uit dit onderzoek blijkt dat gezinstherapie aan deze gezinnen fysiek moet plaatsvinden - ook ten tijde van (toekomstige) lockdowns. Dit is essentieel om de veiligheid te waarborgen van alle gezinsleden om vrijuit te kunnen spreken op een neutrale plaats.