Technological and Social Innovation for Mental Health

Het is met alle ontwikkelingen en uitdagingen in de gezondheidszorg en het sociaal domein, van groot belang om op innovatieve wijze aan te kunnen passen. Zeker in een wereld van veranderende maatschappelijke verhoudingen, klantvragen en het veelvoud aan technologische ontwikkelingen. Sociale en technologische innovaties hebben enorme potentie om de kwaliteit van zorg te verbeteren en (zelf) ondersteuning rondom mentale gezondheid te bevorderen.

We verbinden onderzoek en praktijk op het snijvlak van technologische en sociale innovatie en betrekken hierbij het perspectief van alle betrokken partijen met speciale aandacht voor cliënten, zorgprofessionals en samenwerking tussen de betrokken partijen. Daarbij ontwikkelen we methoden en technieken om te innoveren en passen deze vervolgens toe in concrete innovatieprojecten zoals slim incontinentie materiaal voor mensen met ernstige meervoudige aandoeningen en een escape room voor deskundigheidsbevordering voor GGZ professionals op het gebied van e-Health. Onderzoek wordt gedaan binnen alle fasen van het innovatieproces vanuit de visie dat vroegtijdig betrekken van betrokkenen via multi-stakeholder benadering en co-design waarin de gebruiker centraal staat, de duurzaamheid van innovatie versnelt en borgt. Door het monitoren en begeleiden van innovatieprojecten met onderzoek worden kennis en ervaring uit de praktijk gesystematiseerd, overdraagbaar gemaakt en het innovatieproces aangejaagd en onderbouwd.

In 2021 is prof. dr. Brigitte Boon benoemd tot nieuwe bijzondere hoogleraar ‘Data en technologie voor persoonsgerichte en duurzame gehandicaptenzorg'. Binnen deze leerstoel zijn onderzoekslijnen uitgewerkt die bijdragen aan het bereiken van die stip op de horizon.

  • Effectonderzoek: research naar de toegevoegde waarde van technologische oplossingen (incl. datagedreven zorgoplossingen) voor cliënten en zorgprofessionals;

  • Implementatieonderzoek: zicht op factoren die (brede) implementatie van technologie in de dagelijkse praktijk van de gehandicaptenzorg bevorderen of belemmeren;

  • Kosteneffectiviteit: kennis over welke technologie op welke manier bijdraagt om de gehandicaptenzorg effectief en betaalbaar te maken.

Vivette van Cooten MSc is gestart met haar promotieonderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van incontinentiemateriaal met sensor bij mensen met een ernstige meervoudige beperking: cliëntgerichte incontinentiezorg door innovatie.

Ook is in 2021 drs. Astrid Huygen gestart met het ForwArt project, waarbij cultuur wordt ingezet als middel om sociale transformatie voor jongeren in Tilburg-Noord te bewerkstelligen.

De gezichten van IMH

Ingrid van Loon, Karin Lorenz MSc, Ylva Hendriks MSc, dr. Frank van Gool, prof. dr. Brigitte Boon, drs. Astrid Huijgen, Aafke Coopmans MSc, prof. dr. Inge Bongers, Inge Braspenning MSc, dr. Joyce Bierbooms, dr. Els de Maeijer, prof dr. Eveline Wouters en Vivette van Cooten MSc.

Niet op de foto:  ir. Paula Dijkema, Michel Duinkerke MSc, dr. ir. Lena van Gastel, ir. Maarten Houben, Robin van den Kieboom MSc, drs. Ellen van Lieshout, Merel van Rozendaal, dr. ing. Liselore Snaphaan, Lydia Willemse MSc, Stijn Wopereis MSc en Wafa Ali Ammar.  

Meer IMH: