Parels IMH

eHealth Junior Project

Prof. dr. Eveline Wouters, Inge Braspenning MSc, Aafke Coopmans MSc en prof. dr. Inge Bongers zijn betrokken bij dit grote NWA-ORC gefinancierde project dat vorig jaar juni formeel is gestart. Het eHealth Junior project(new window) is erop gericht om eHealth toepassingen te ontwikkelen voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte.

Vanuit de Academische Werkplaats Technological and Social Innovation for Mental Health (AW IMH) leveren we aan eHealth Junior een bijdrage vanuit de promotieonderzoeken van Inge Braspenning en Aafke Coopmans.

Het promotieonderzoek van Inge Braspenning richt zich op de menselijke factoren die van belang zijn om de implementatie en ingebruikname van eHealth Junior tot een succes te maken.

Het promotieonderzoek van Aafke Coopmans richt zich op hoe je nu succesvol, interdisciplinair en innovatief samen aan de duurzame ontwikkeling, evaluatie en implementatie van eHealth apps voor chronisch zieke kinderen werkt? We willen daarbij inzicht krijgen in de organisatorische en bestuurlijke voorwaarden voor een succesvol samenwerkingsnetwerk. De inzichten die we opdoen koppelen we ook terug aan de partners van eHealth Junior zodat we gelijk de samenwerking binnen eHealth Junior faciliteren.

Aafke en Inge waren voor hun onderzoeken ook aanwezig bij 'Mission tech' en 'Expeditie next'.

Serious games for professional skills

In september 2021 heeft dr. Joyce Bierbooms een onderzoeksproject afgerond dat als doel had professionals in de geestelijke gezondheidszorg (ggz-psychologen, psychiaters, etc.) te helpen bij het exploreren en implementeren van eHealth toepassingen in hun eigen klinische praktijk door het vergroten van hun kennis en vaardigheden. Dit door gebruik te maken van een serious gaming approach en door te experimenteren met een aantal nieuwe technologieën die ervoor kunnen zorgen dat ook non-verbale communicatie beter ondersteund wordt online.

In de zomer van 2021 is een prototype opgeleverd van een Escape Room voor ggz professionals waarin zij kennis kunnen maken met de mogelijkheden van eHealth. De Escape Room is een portable concept waarbij een groepje van maximaal 4 spelers aan de slag gaat met het ‘helpen’ van een fictieve cliënt. Men wordt uitgedaagd oplossingen te vinden aan de hand van puzzels en aanwijzingen, waardoor de cliënt uiteindelijk verder kan. Gaandeweg worden daarbij op verschillende momenten eHealth tools aangeboden, waardoor men spelenderwijs kan ervaren wat deze eHealth tool kan bijdragen in het traject met de cliënt. De gedachte daarbij is dat dit leidt tot een positieve leerervaring en een grotere kans op effect van die leerervaring op het gebruik van eHealth.

De resultaten van een field study naar de ervaringen met het prototype laten enthousiasme zien onder de deelnemers. Er ontstaat een goed beeld van hoe je eHealth tools praktisch in kunt zetten en de vertaalbaarheid naar de eigen praktijk is groot. Het creëert een open mindset en bereidheid om iets nieuws te proberen. Daarnaast worden verschillende ideeën voor verdere doorontwikkeling voorgesteld, zoals meer differentiatie in verhaallijnen en eHealth tools binnen de escape room. Ook worden aanbevelingen voor de implementatie geïdentificeerd.