Verslaving

Bij de AW Verslaving gaan we voor kennisontwikkeling en kennisdeling over risicofactoren, interventies en beleid op het terrein van verslavingszorg en -preventie. De meeste projecten van de werkplaats liggen op het terrein van preventie gerelateerd aan riskant en problematisch alcoholgebruik en rookvrije omgevingen. Andere topics zijn herstelondersteunende zorg voor problematische verslaafden en alcohol- en drugsbeleid.

Problematisch alcoholgebruik bij ouderen was in 2021 een belangrijk thema binnen deze academische werkplaats. We zijn dan ook trots dat we van ZonMw een grote subsidie hebben gekregen om zo verder onderzoek te kunnen doen naar het reduceren van problematisch alcoholgebruik bij ouderen. Kijk bij de parels van de werkplaats om hier meer over te lezen.

Sinds 2020 werd de samenwerking met het SVA (Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek) geïntensiveerd. Zo is Tranzo sinds 2021, naast dat we al kartrekker waren van de Werkgroep Tweedelijn, ook kartrekker geworden van de landelijke Werkgroep Ouderen van het SVA.

Dit samenwerkingsverband zet zich in om problematisch alcoholgebruik terug te dringen, door te zorgen dat mensen met een (beginnend) alcoholprobleem sneller gesignaleerd worden en effectieve ondersteuning krijgen. Dit doet het SVA bijvoorbeeld door te stimuleren dat mensen zelf het alcoholprobleem onderkennen en door de toegang tot effectieve hulpverlening te verbeteren. Het SVA is opgericht vanuit het Nationaal Preventieakkoord.

Vanuit de Werkgroep Tweedelijn is er in een publicatie Impeding and facilitating factors for the implementation of alcohol interventions in hospitals: A qualitive and exploratory study among Dutch healthcare professionals(new window)‘ voortgekomen uit het promotietraject van Nathalie Kools. Dit stamt uit 2021 en kwam januari 2022 online te staan als eerste publicatie voor haar promotie.

Ook is er een mooi achtergronddocument schadelijkheid alcohol(new window) ontwikkeld, een nuttig praktijkproduct, waarin staat beschreven welke ziektes en aandoeningen gerelateerd zijn aan alcoholgebruik. Hiermee hebben zorgprofessionals een naslagwerk dat hen extra argumenten geeft voor in het gesprek met hun patiënt.

De gezichten van Verslaving

Nathalie Kools MSc, Fieke van den Bulck MSc, Jaqueline Bisschop, Gita Gokoel, mr. dr. Rob Bovens, Nina Holičková MA, dr. Andrea Rozema, prof. dr. Henk Garretsen en prof. dr. Dike van de Mheen.

Niet op de foto:  Wafa Ali Ammar, Guus Dekker, Lars Nabuurs, Lisa Moonen, Linde Vromans MSc.

Meer Verslaving: