Parels Verslaving

ZonMw Alcohol en Ouderen

In 2021 heeft de AW Verslaving een grote ZonMw subsidie toegekend gekregen op het thema Alcohol en Ouderen. Hierop is inmiddels een promovendus aangesteld en in 2023 volgt een postdoc onderzoeker, die beiden gaan kijken naar werkzame elementen van bestaande alcohol interventies voor ouderen. In Zuid-Limburg zal er o.a. gekeken worden hoe aanbieders van interventies, professionals en vrijwilligers succesvol met elkaar kunnen samenwerken om zo problematisch alcoholgebruik bij ouderen te reduceren. Een mooi project waarmee we een bijdrage kunnen gaan leveren aan het terugdringen van alcoholproblematiek bij ouderen.

Alcohol en Ouderen is een van de onderzoekslijnen binnen de Academische Werkplaats en is verweven met diverse andere projecten binnen AW Verslaving. Zo is het verweven met de Landelijke Werkgroep Ouderen opgericht vanuit het SVA (Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek), waar Tranzo sinds 2021 trekker is. Ook is Tranzo trekker van de Landelijke Werkgroep Tweedelijn binnen het SVA. Een project van deze Werkgroep richt zich op het probleem dat steeds vaker kwetsbare ouderen (met alcoholproblematiek) in het ziekenhuis terecht komen. Tot slot wordt ook IkPas breed uitgezet onder ouderen om gewoontegedrag met betrekking tot alcohol te doorbreken.

Meer weten over dit project?
Neem dan contact op met Rob Bovens:
Coördinator Academische Werkplaats Verslaving
Mr. dr. Rob Bovens
+31(0)13 466 29 19
R.H.L.M.Bovens@tilburguniversity.edu

IkPas-cannabis

De IkPas-slogan ‘Zet je alcoholgebruik op pauze’ kan in de loop van 2022 wellicht uitgebreid worden met: IkPas, zet je cannabisgebruik op pauze. Een masterstudente van de mastertrack Health, Wellbeing & Society, Anka van Gastel deed in het collegejaar 2021-2022onderzoek naar een kleinschalig experiment in jongerencentra in Zuid-Oost Brabant waarbij jongeren in januari uitgedaagd zijn om een maand lang geen cannabis te gebruiken. Een aantal 10-tallen jongeren heeft hieraan deelgenomen. Instelling voor verslavingszorg Novadic-Kentron heeft de jongeren begeleid. Dit experiment is het vervolg van een eerdere try out begin 2021. Toen bleken deelnemers ook na afloop minder cannabisgebruik te gebruiken.

Anka van Gastel heeft interviews en focusgesprekken gehouden met deelnemers. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in de zomer van 2022 worden gepresenteerd.

De Stichting Positieve Leefstijl, eigenaar van IkPas en deelnemer in de Academische Werkplaats Verslaving voert inmiddels gesprekken met de G-4 (Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht) en met het Ministerie van VWS over uitbreiding van de experimenten over het land. Daarbij wordt niet gedacht aan een opzet voor een massamediale campagne maar aan kleinschalige challenges via bijvoorbeeld het jongerenwerk.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Rob Bovens:
Coördinator Academische Werkplaats Verslaving
Mr. dr. Rob Bovens
+31(0)13 466 29 19
R.H.L.M.Bovens@tilburguniversity.edu