Bijeenkomsten

19 januari | Webinar | De Geestdrift Roadshow

Webinar bij GGZ Breburg om kennisuitwisseling te stimuleren onder de participerende GGZ instellingen. 

11 maart | Gastheerschap | SANO Wetenschapsdag 

Tijdens de SANO Wetenschapsdag hadden wij de gastheerschap en werden de nieuwste wetenschappelijke resultaten gedeeld met onderzoekers en zorgmedewerkers die betrokken zijn bij de 6 academische netwerken uit Nederland. 

18 maart | Zorgsalon | Kansrijke Start en Sociale verloskunde: een beter begin voor alle kinderen

De Tranzo Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn.  

8 april | Webinar | Zoek het uit!: ‘Inteam. Seksualiteit en intimiteit bespreekbaar maken’ 

Een interactieve online bijeenkomst met het doel om kennis te maken met het spel “Inteam”. 

15 april | Inspiratiesessie | Implementatie van de Capability benadering

Het doel van deze inspiratiebijeenkomst was om met elkaar bij te praten over hoe het gaat met het Capability gedachtegoed. De praktijkinstellingen HumanTotalCare, NSPOH, Transvorm en Ascender hebben een presentatie gegeven over hoe ze hiermee aan de slag zijn binnen hun eigen organisatie en wat de ervaringen zijn.

10 juni | Webinar | De Geestdrift Roadshow

Webinar bij GGZ Breburg om kennisuitwisseling te stimuleren onder de participerende GGZ instellingen 

17 juni | Werkbezoek | PHned

Online werkbezoek met 30 professionals werkzaam in het veld van de publieke gezondheid. Zij maakten kennis met verschillende onderzoeksprojecten en de werkwijze van Tranzo.

24 juni |  Zorgsalon | Arbeidsmarktperikelen in de huisartsenzorg: hoe erg is het in Brabant en wat zijn oplossingen?

De Tranzo Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn.  

6 Juli | Workshop | Follow Up Experimenten Participatiewet 

Er zijn verschillende experimenten en de geleerde lessen gepresenteerd. Vervolgens hebben de deelnemers in dialoogsessies bediscussieerd hoe vervolgonderzoek en -beleid eruit zou moeten komen te zien.

13 juli | De Werkplaats: Covid Mini Editie 

Voor vertegenwoordigers van werkvloer, beleid en onderwijs (o.a. verzorgenden en verpleegkundigen, teammanagers, beleidsmedewerkers en onderwijsontwikkelaars) en onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen. 

23 September | Lustrum Symposium | YES, WE CARE! 20 jaar Tranzo

Tijdens de gesprekstafel van 'Tranzo Op1', kwamen 3 uiteenlopende onderwerpen aan bod: 'co-creatie', 'technologische innovatie' en 'armoede'. 

5 oktober | De Werkplaats: Dat bepaal ik zelf wel! 

Deelnemers presenteerden hun ideeën over hoe zorgverleners ouderen kunnen helpen bij het bevorderen van eigen regie. 

15 oktober | Thema-ochtend | Triple-C en het belang van relaties in het leven van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen

Tijdens de thema-ochtend stond de methode Triple-C centraal. Triple-C is een op praktijkervaringen gebaseerde methode om mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag goed te begeleiden en behandelen. Tevens werd tijdens deze ochtend de Triple-C screeningslijst uitgereikt.

21 oktober |  Gastheerschap | Netwerkbijeenkomst LNCZW

Netwerkbijeenkomst van het Landelijk Netwerk Chronisch Zieken en Werk die voor de 26ste keer plaatsvond. 

11 november | Webinar | Duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals 

In dit webinar werd met verschillende experts en professionals besproken wat er nodig is om duurzame inzetbaarheid van mensen die in de zorg werken te bevorderen. 

2 december | Zorgsalon | Het spanningsveld tussen eigen regie en onvrijwillige zorg 

De Tranzo Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het bevorderen van het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn.