Tranzo Lustrumsymposium

Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University, heeft wat te vieren. In september 2020 bestond Tranzo 20 jaar! 23 september 2021, een jaar later, vierden we dit heugelijke feit met het lustrumsymposium ‘YES, WE CARE! 20 jaar Tranzo’! In 20 jaar tijd is Tranzo uitgegroeid tot een begrip op het gebied van verbinding tussen wetenschap en praktijk voor zorg en welzijn.

Maatschappelijke relevantie & impact

“Samen met de praktijk ervoor zorgen dat we maatschappelijk relevant en excellent wetenschappelijk onderzoek doen en de resultaten ook daadwerkelijk in de praktijk kunnen gebruiken. Dat is continu ons streven!” vertelt prof. dr. Dike van de Mheen, voorzitter van Tranzo. “We zijn erg trots op de structurele samenwerkingen waarin we werken vanuit wederzijds vertrouwen. Op die manier kunnen we gezamenlijk aan onze missie bouwen: het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn.” 

Om de verschillende gebieden en doelgroepen van zorg en welzijn goed te bedienen, kent Tranzo meerdere academische werkplaatsen. “Op die manier kunnen we ons op een breed pakket van zorg en welzijn richten. De academische werkplaatsen maken het mogelijk dat we binnen veel sectoren ons kunnen specialiseren in wat die sector specifiek nodig heeft.” Binnen Tranzo vertaalt deze verankering in de maatschappij zich in vele mooie praktijkvoorbeelden, zoals het spel ‘Inteam’, waarbij het doel is om seksualiteit in verpleeghuizen bespreekbaar te maken, tot aan de ontwikkeling van verschillende mbo-lesmodules.

Samen vieren

“20 jaar is een mijlpaal die we natuurlijk vieren! ”, vertelt Van de Mheen. Tranzo heeft dit gevierd met het Lustrumsymposium ‘YES, WE CARE! 20 jaar Tranzo’, waarbij er stilgestaan werd bij 3 thema’s: co-creatie, technologische innovatie en armoede. “Tijdens ‘Tranzo Op1’ tafels ging ik samen met de dagvoorzitter Nathan de Groot, in gesprek met verschillende tafelgasten. Aan al die tafels hebben we ook de verbinding gemaakt tussen wetenschap en praktijk. Zo zaten er bij alle drie de onderwerpen gasten aan tafel vanuit verschillende invalshoeken; praktijkprofessionals, beleidsmakers, wetenschappers en ervaringsdeskundigen.”

Het symposium terugkijken

We gaan voor hoge impact met hoge kwaliteit

“Dat Tranzo erkenning werd gegeven tijdens een externe onderzoeksvisitatie in 2020, dat was voor ons natuurlijk een prachtig resultaat!” vertelt Van de Mheen. “Tijdens die visitatie werd er gekeken naar de wetenschappelijke kwaliteit van ons onderzoek. Deze werd als excellent beoordeeld. Daarnaast werd er gekeken naar de relevantie voor de samenleving. Dat is voor ons een van de belangrijkste drijfveren. Dat die relevantie ook als excellent beoordeeld wordt, dan bevestigt dat waarvoor we het doen.” Ook op toekomstbestendigheid werd Tranzo tijdens deze visitatie met een zeer goed beoordeeld. “Het is voor ons een mooi ijkpunt van waaruit we naar de toekomst kijken. Kijkend naar wat er goed gaat en vooral ook naar wat er nog beter kan!”

Tranzo gaat door

In 20 jaar tijd is Tranzo zowel in impact op de samenleving als in omvang van het departement enorm gegroeid. “Met ruim 200 medewerkers in de verschillende academische werkplaatsen, zijn we dagelijks aan het werk om het evidence based werken samen met de praktijk in te bedden. Dit is een mooi proces waarmee we eigenlijk nooit klaar zijn”, zegt Dike van de Mheen. “We kijken met elkaar terug op 20 prachtige jaren, waarin we al veel geleerd hebben. We hebben hiermee een mooie basis om vooruit te kunnen kijken. Op naar de volgende 20 jaar!”